Klacht over de gemeente doorgeven

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u online een klacht doorgeven. Een klacht handelen wij meestal binnen 6 weken af. 

Is het een klacht of een melding?

Gaat uw klacht over iets dat kapot is op straat, ziet u vervuiling of merkt u overlast? Doe dan een melding. Meldingen gaan bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, obstakels op de weg, kapotte lantaarnpalen, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden.

U laat via een melding aan ons weten wat er aan de hand is en op welke plek dit is. Zo kunnen wij ermee aan de slag.

Doe een melding

Waarover kunt u een klacht doorgeven?

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op vragen
 • het schenden van uw privacy. Bijvoorbeeld het zonder uw toestemming doorgeven van uw medische gegevens
   

Geen klacht maar wel bezwaar maken?

 • Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Maak dan bezwaar.

Waarover kunt u geen klacht doorgeven?

 • over iets wat meer dan 1 jaar geleden is gebeurd
 • over regels van de gemeente
 • over iets waarover u al eerder een klacht hebt doorgegeven
 • over gedrag of een actie waartegen u bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen
 • over gedrag dat al onderzocht wordt door Justitie

 Behandeling van uw klacht

 • Wij laten u na het doorgeven van uw klacht weten dat wij deze hebben gekregen.
 • De gemeente neemt binnen 5 werkdagen contact met u op. Als u wilt, kunt u uw klacht mondeling uitleggen.
 • Binnen 6 weken handelt de gemeente uw klacht af. Dit kunnen we met maximaal 4 weken verlengen.
 • Als de gemeente uw klacht niet kan behandelen of deze niet bij de gemeente thuishoort, krijgt u binnen 4 weken een brief daarover. Als uw klacht niet bij de gemeente thuishoort, proberen wij deze door te sturen. 

Klacht schriftelijk of telefonisch doorgeven

 • Telefonisch: via 14 030. U wordt doorverbonden met de klachtencoördinator.
 • Schriftelijk: stuur een brief naar 
  Gemeente Utrecht
  Klachtenbehandeling
  Antwoordnummer 51066
  3501 VC  Utrecht
  (geen postzegel nodig)

Niet eens met de uitspraak?

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Neem dan contact op met de Nationale ombudsman.

Klachtenrapportage

Meer weten over de klachtenafhandeling in 2021? Lees dan de Klachtenrapportage 2021 en de raadsbrief.