Aanvragen huurkorting

De gemeente heeft voor haar huurders een pakket van steunmaatregelen samengesteld. Als u geen subsidierelatie heeft met de gemeente Utrecht, dan kunt u in aanmerking komen voor huurkorting. Op deze pagina kunt u de aanvraag voor huurkorting doen.

De regeling geldt van maart 2020 tot en met april 2021 en is opgesplitst in 3 periodes:

 • Maart tot en met juni 2020: deze aanvraagperiode is op 1 oktober 2020 verstreken.
 • Juli tot en met december 2020: deze aanvraagperiode is op 18 maart 2021 verstreken.
 • Januari tot en met april 2021: huurders kunnen vanaf mei 2021 huurkorting aanvragen.

 

Voor wie geldt de huurkorting?

U wilt huurkorting aanvragen. Dit is mogelijk als u:

 • een huurovereenkomst heeft met de gemeente. Een gebruiksovereenkomst (zoals huur van sportvelden) geldt niet als een huurovereenkomst;
 • een omzetverlies hebt gehad van 30% of meer;
 • geen subsidie of structurele bijdrage (bv een dienstverleningsovereenkomst) ontvangt van de gemeente die over een langere periode wordt uitbetaald.

Meer informatie over de steunmaatregelen voor huurders: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus/ondernemers-en-coronavirus/maatregelen-voor-onze-huurders/

Verder geldt:

 • de huurkorting hangt af van het percentage omzetverlies per maand en varieert van 30 tot 50 % van de huursom per maand
 • er wordt een toets op uitgestelde opbrengsten gedaan. Dit zijn inkomsten die in een periode zijn weggevallen en die in de maanden daarna alsnog ingehaald worden.
 • in 2021 toetsen we de verstrekte huurkorting op basis van een accountantsverklaring of gelijkwaardige verklaring en wordt deze definitief

 

Heeft u deze documenten bij de hand?
Deze documenten heeft u nodig bij uw aanvraag:

 • facturen van de huur waarover u korting wilt aanvragen
 • jaarrekening 2019
 • uittreksel Kamer van Koophandel

Vragen of hulp nodig?
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Wij helpen u graag.
Neem dan contact op via huurdersuvo@utrecht.nl

Naar boven