Parkeervergunning: verhuizing

U verhuist binnen hetzelfde parkeerrayon

Hebt u een bewonersparkeervergunning en verhuist u binnen hetzelfde parkeerrayon? Geef dan, nadat u ingeschreven staat op het nieuwe adres, uw verhuizing door (vul het formulier stel een parkeervraag in).


U kunt de vergunning die u nu hebt gebruiken totdat u bericht van ons krijgt. Is er voor het nieuwe adres een parkeervergunning vrij? Dan neemt u de parkeervergunning die u nu hebt mee.

U verhuist niet binnen hetzelfde parkeerrayon

Vraag een nieuwe parkeervergunning aan of zeg uw parkeervergunning op.

Meer informatie

Op de Parkeerplattegrond ziet u alle parkeerrayons.

Naar boven