Gokautomaten, aanwezigheidsvergunning

Wanneer u een kansspelautomaat, zoals een fruitautomaat, wilt plaatsen, moet u een vergunning aanvragen. Deze vergunning heet een aanwezigheidsvergunning.
Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig.

De gemeente maakt een verschil tussen 'hoogdrempelige' en 'laagdrempelige’ inrichtingen.
 • Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés of restaurants. Deze bedrijven mogen 2 speelautomaten hebben, zowel kansspel- als  behendigheidsautomaten.
 • Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars, kantines en restaurants. Deze bedrijven mogen 2 behendigheidsautomaten hebben (dus geen kansspelautomaten).

Daarnaast kan het nodig zijn dat u een exploitatievergunning aanvraagt bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Vraag vergunning speelautomaat aan
U vraagt de aanwezigheidsvergunning aan bij de gemeente.

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Vervolgens ontvangt u een brief per post over het besluit. Als de gemeente zich niet aan deze termijn houdt, kunt u een vergoeding eisen op basis van de Wet dwangsom.


Contactgegevens: www.utrecht.nl/horecaloket

Regels aanwezigheidsvergunning

 • De gemeente verleent voor maximaal 2 speelautomaten per horecagelegenheid een aanwezigheidsvergunning.
 • De aanwezigheidsvergunning speelautomaat is 3 jaar geldig.
 • De gemeente verleent geen aanwezigheidsvergunning als zij vermoedt dat het verlenen van de aanwezigheidsvergunning ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • De aanwezigheidsvergunning is persoons- en adresgebonden. De vergunning is dus niet overdraagbaar. In de volgende omstandigheden vraagt u een nieuwe vergunning aan:
  • verandering van pand
  • wisseling van leidinggevende-ondernemer
  • als de geldigheidsduur verstreken is

Kosten 2020

U betaalt voor een aanwezigheidsvergunning per jaar:

 • € 34,00 basisbedrag
 • € 13,55 per automaat

Voor de kosten van de vergunning ontvangt u na indiening een acceptgiro waarmee u de kosten kunt betalen.

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

Meer informatie

Wetgeving

Overig


 

Naar boven