Transitiekosten harmonisatie kinderopvang, subsidie aanvragen

Deze subsidie is een tegemoetkoming in de extra kosten voor de transitie van peuterspeelzaalwerk met voorschoolse educatie naar kinderopvang met voorschoolse educatie.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • Een (geanonimiseerd) overzicht van de betreffende medewerkers, met hun functies vanaf 1 april 2018, de omvang van hun dienstverband en hun salaris in het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
  • Een begroting personeelskosten 2019 volgens de cao sociaal werk.
  • Een begroting personeelskosten 2019 volgens de cao kinderopvang.
  • Een berekening van de meerkosten veroorzaakt door de verschillen tussen de cao sociaal werk en de cao kinderopvang.
  • Een overzicht van de huisvestingskosten per voorschoolse voorziening in 2019 en een onderbouwing van de extra kosten die voor een tijdelijke subsidie in aanmerking komen.

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Voorwaarden

De voorwaarden en subsidiabele kosten staan in de Regeling transitiekosten harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

Hulp of advies nodig?

Neem dan contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

Naar boven