Paspoort en identiteitskaart aanvragen

In Utrecht gaat het aanvragen van een paspoort en identiteitskaart (ID-kaart) alleen op afspraak.

Coronamaatregel: uw paspoort of ID-kaart wordt bezorgd

We bezorgen uw paspoort of ID-kaart in tijden van corona bij u. Dit is een maatregel die wij nemen om de bezoekersstromen te beperken voor uw en onze veiligheid. Het bezorgen kan helaas niet met een spoedaanvraag. Zie het onderdeel 'bezorgen van uw paspoort/ID-kaart' voor meer informatie.

Op deze pagina

Paspoort of ID-kaart?

U kunt tegelijk een paspoort en een ID-kaart hebben. Met een paspoort kunt u naar alle landen reizen. Een ID-kaart is goedkoper, maar u kunt hiermee niet naar alle landen reizen.

Maak afspraak

U maakt een afspraak voor het aanvragen. Komt u met meerdere personen? Maak dan per persoon een afspraak. Zo voorkomt u teleurstelling. We kunnen namelijk niet meerdere personen tegelijkertijd helpen.

Bekijk de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een paspoort

Vanaf 2 augustus vernieuwde ID-kaart

Vanaf 2 augustus heeft de ID-kaart 2 vingerafdrukken in de chip. Ook staat uw burgerservicenummer (BSN) in een QR-code op de achterkant. De ID-kaart ziet er ook iets anders uit.

Meer informatie over de vernieuwde ID-kaart


Neem mee

 • Alle reisdocumenten (paspoort en ID-kaart) die u nu hebt, ook als ze zijn verlopen.
 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen voor pasfoto’s. De goedgelijkende pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn op het moment van de aanvraag. U kunt geen pasfoto laten maken bij de gemeente.
 • Een bankpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

Kosten 2022

Kosten paspoort en ID-kaart

Aanvraag

Geldigheid

Kosten normaal

Kosten spoedaanvraag 
 € 51,60 extra

paspoort tot 18 jaar

5 jaar

€ 57,30

 € 108,90

paspoort vanaf 18 jaar

10 jaar

€ 75,80

€ 127,40

ID-kaart tot 18 jaar

5 jaar

€ 36,95

€ 88,55

ID-kaart vanaf 18 jaar

10 jaar

€ 68,50

€ 120,10

Bezorgkosten per document

 

 

€ 4,95

niet mogelijk met spoedaanvraag

Bekijk de kosten voor Nederlanders in het buitenland op Rijksoverheid

Bezorgen van uw paspoort/ID-kaart

 • Bezorgadres: een adres in Nederland (thuis, werkplek of een ander adres), behalve op de Waddeneilanden.
 • Kosten: gratis. We bezorgen uw document tijdelijk kosteloos bij u door het coronavirus.
 • Wat zijn de stappen:
  1. tijdens de aanvraag aan de balie wordt er standaard gekozen voor het bezorgen van uw document
  2. binnen 5 werkdagen na aanvraag ontvangt u van onze bezorgpartij AMP Groep via e-mail of sms een uitnodiging voor het plannen van uw bezorgafspraak
  3. via mijnafspraak.nl kiest u de bezorgdatum, -tijd en -plaats (kan ook in de avonduren of op zaterdag)
 • U bent persoonlijk aanwezig bij de bezorging. Hebt u voor meerdere personen documenten aangevraagd? Dan moeten al deze personen ook aanwezig zijn. Een persoon jonger dan 12 jaar moet in het bijzijn van een volwassene zijn.

Voorwaarden en regels

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit en staat ingeschreven in de gemeente Utrecht.
 • Wilt u uw oude ongeldig gemaakte reisdocument terug krijgen, dan kunt u dit aangeven bij de aanvraag van het nieuwe reisdocument
 • U hebt 3 maanden de tijd om uw paspoort of identiteitskaart op te halen. Hierna wordt het reisdocument vernietigd.
 • Als u een paspoort en/of ID-kaart aanvraagt en 12 jaar of ouder bent, dan neemt de medewerker bij de aanvraag 2 vingerafdrukken van u af. Die worden vervolgens tijdelijk opgeslagen bij de gemeente tot het moment dat u het nieuwe document in uw bezit hebt. Daarna zitten de vingerafdrukken alleen nog in de chip van het document
 • Wij kunnen uw aanvraag voor een paspoort weigeren als u binnen 5 jaar 3 keer of vaker uw reisdocument kwijtraakt. Zo proberen wij onzorgvuldig gebruik van reisdocumenten tegen te gaan.

Kinderen en jongeren

De AANVRAAG van een reisdocument door een minderjarige

Uw kind moet zelf bij de aanvraag van het reisdocument aanwezig zijn. Ook bij het in ontvangst nemen moet uw kind weer aanwezig zijn.

Beide ouders of gezaghebbers moeten schriftelijk toestemming geven bij:

 • ID-kaart: tot en met 11 jaar
 • paspoort: tot en met 17 jaar

Beide ouders met kind mee naar de afspraak?

Voor uw en onze veiligheid ontvangen we zo min mogelijk bezoekers. Als het kan, kom dan met 1 ouder naar de afspraak en maak gebruik van het ingevulde toestemmingsformulier (pdf, 66 kB) voor de andere ouder.

 • neem allebei uw identiteitsbewijs mee
 • u geeft beiden uw schriftelijke toestemming aan de balie

1 ouder met kind mee naar de afspraak?

 • neem uw identiteitsbewijs mee
 • neem het door de andere ouder ingevuld toestemmingsformulier (pdf, 66 kB) mee
 • neem het identiteitsbewijs (of een kopie) van de andere ouder mee

Komt uw kind alleen naar de balie?

 • u geeft dan allebei toestemming door samen het toestemmingsformulier (pdf, 66 kB) in te vullen
 • uw kind neemt het ingevulde toestemmingsformulier en identiteitsbewijzen (of een kopie) van de ouders mee

Het in ontvangst nemen van een reisdocument door een minderjarige

Wie is aanwezig bij de afspraak?

 • Minderjarige van 0 tot en met 11 jaar: persoonlijk afhalen, samen met een volwassene die zichzelf kan identificeren
 • Minderjarige vanaf 12 jaar: persoonlijk afhalen

Reist 1 ouder mee naar het buitenland?

Heeft deze ouder een andere achternaam dan het kind? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. Lees op de website van Rijksoverheid wat u allemaal hiervoor moet regelen. Of bekijk de video Alleen met minderjarige kinderen op vakantie, hoe werkt dat?

Vermelden naam partner

Bent u gehuwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u bij de aanvraag aangeven dat u naast uw eigen achternaam ook de achternaam van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner wilt laten opnemen in het reisdocument.
Wij adviseren u dit te doen als u kinderen hebt die niet uw achternaam hebben. Dit kan zorgen voor een snellere grenscontrole.

Paspoort of ID-kaart kwijt of gestolen?

Bent u uw paspoort of ID-kaart kwijt? Of is uw paspoort of ID-kaart gestolen? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Dit is belangrijk om misbruik ervan te voorkomen.
Als u het document nog in bezit hebt maar toch een vermoeden hebt van fraude volg dan het kopje ‘identiteitsfraude melden’.

Geef vermissing reisdocument door.

Identiteitsfraude melden

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen zonder te betalen. Hebt u een kopie van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart afgegeven bijvoorbeeld op Marktplaats, een huizensite of een vacaturesite, maar u vertrouwt het niet? Of hebt u al gemerkt dat uw kopie is misbruikt om andere mensen op te lichten uit uw naam? Meld dit dan bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI).

Op het moment dat uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart bij identiteitsfraude of een datalek betrokken is, raden wij u om een nieuw document aan te vragen. Doordat wij bij de nieuwe aanvraag het document direct inhouden verkleint dit de kans op identiteitsfraude.

Ook kunnen wij in overleg met u ook een specifieke meldingsprocedure volgen. In dat geval wordt het documentnummer van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart gesignaleerd in het Basisregister reisdocumenten. Hierdoor wordt verder misbruik van het document zoveel als mogelijk voorkomen.

Spoedaanvraag

Hebt u met spoed een paspoort of ID-kaart nodig? Dan kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure. Per spoedproduct betaalt u € 51,60 extra naast de gewone aanvraagkosten.

Maak een afspraak

Dagen aanvragen en ophalen

Doet u uw aanvraag

Plan uw afhaalafspraak op

Op werkdagen voor 14.00 uur
Op donderdag tussen 12.00-14.00 uur (voor 12.00 uur zijn we gesloten) 

De werkdag na uw aanvraag, op een tijdstip na 11.00 uur
(op donderdagen vanaf 13.00 uur)

Op werkdagen na 14.00 uur

2 werkdagen na uw aanvraag, op een tijdstip na 11.00 uur
(op donderdagen vanaf 13.00 uur)

Is er geen plek in de agenda om een spoedafspraak te plannen? Bel dan naar 14 030.

Noodpaspoort

Is het voor de start van uw reis niet mogelijk om een nieuw reisdocument aan te vragen? Dan kunt u een noodpaspoort aanvragen.

Reist u veel? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Een zakenpaspoort is eigenlijk een gewoon paspoort, maar heeft extra bladzijden (66 in plaats van 34 pagina’s). Zo is er meer ruimte voor visa en douanestempels. Als u een zakenpaspoort aanvraagt, kunt u niet ook nog een normaal paspoort aanvragen. Een zakenpaspoort kost net zoveel als een normaal paspoort.

U kunt een tweede paspoort hebben naast uw normale paspoort. Bijvoorbeeld als uw paspoort bij een buitenlands consulaat ligt voor een visumaanvraag terwijl u op hetzelfde moment moet reizen. U kunt dan reizen met uw andere paspoort. De voorwaarden voor aanvraag van een tweede paspoort zijn wel strenger. Voor een tweede paspoort gelden dezelfde prijzen als voor een eerste paspoort.

Voor informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 030.

Naar boven