Slavernijverleden laten zien, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Utrecht was verbonden met de koloniale handel en slavernij en heeft voordeel gehad van de winst hieruit. Dit heeft nu nog gevolgen voor de manier waarop wij vandaag met elkaar omgaan. We willen het slavernijverleden van de stad Utrecht meer bekendheid geven. Hiervoor vragen we uw hulp. Hebt u een goed idee hoe we het slavernijverleden beter kunnen laten zien? U kunt hier subsidie voor aanvragen.

Meer informatie over het slavernijverleden van de stad Utrecht.

Voorwaarden

De activiteit helpt mee aan één of beide doelen hieronder:

  • Het uitbreiden van de kennis over de minder bekende kant van het slavernijverleden.
  • Het helpen bij de bewustwording over het slavernijverleden. Zodat mensen weten hoe het verleden nu nog steeds invloed op ons heeft.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie Slavernijverleden zichtbaar maken.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal € 10.000 per aanvraag.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

  • Een activiteitenplan van maximaal 4 pagina's.
  • Een sluitende begroting: een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven per activiteit.
Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:
  • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en uiterlijk op 30 juni ingeleverd? Dan beoordelen en vergelijken wij uw aanvraag met de beoordelingscriteria. Deze vindt u in de nadere regel. U krijgt het besluit uiterlijk 13 weken na uw aanvraag.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of telefonisch via 030 - 286 33 36.

Lees meer

  • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.