Groenstrook of restgrond (snippergroen) kopen

Het groen in de openbare ruimte houden we graag zoveel mogelijk openbaar en toegankelijk voor iedereen. Soms kunt u zo’n groenstrook of een gedeelte daarvan kopen. Zo’n stukje groen heet ‘snippergroen’.

Ligt er direct naast uw (bestaande) woning snippergroen:

 • dat niemand gebruikt (denkt u)
 • dat geen functie heeft
 • wilt u graag uw tuin uitbreiden met dat stukje grond?
Dan kunt u deze grond mogelijk kopen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. U mag snippergroen niet zomaar zonder onze toestemming gebruiken. U kunt het stuk snippergroen niet huren.

Voorwaarden

 • U bent (toekomstig) eigenaar/erfpachter van de (bestaande) woning naast het stuk snippergroen. Huurders kunnen geen snippergroen kopen.
 • Het perceel snippergroen grenst direct aan uw (bestaande) woning of tuin. Loopt er bijvoorbeeld een pad tussen het perceel snippergroen en uw perceel? Dan komt het perceel niet in aanmerking voor uitgifte als snippergroen.
 • De grond in openbare ruimte ligt niet in het zicht van een rij woningen.
 • Er liggen geen parkeerplaatsen en er staat geen straatmeubilair.
 • Omwonenden hebben geen last van uw gebruik van het snippergroen.
 • Uw plannen met het stuk grond passen in de regels en/of plannen van de gemeente.

Wat stuurt u mee?

Voor uw aanvraag hebt u een situatieschets nodig. Daarop geeft u het stuk snippergroen waar u interesse in hebt duidelijk aan. Dit kan bijvoorbeeld door een (lucht)foto van Google Maps te gebruiken. Daarop omlijnt of arceert u dan het stuk. U kunt meerdere documenten toevoegen. Wilt u een korte toelichting geven bij uw aanvraag? Dan kunt u in het aanvraagformulier een bestand toevoegen.

Aanvragen

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

We bekijken per geval wat mogelijk is. Dit doen we samen met een paar afdelingen. Dat duurt meestal een paar maanden. Zijn alle afdelingen akkoord? Dan werken we mee aan de uitgifte. We nemen contact op over de (on)mogelijkheden.

We verwerken momenteel een grotere hoeveelheid koopaanvragen dan normaal. Houdt u rekening met een periode van 6 tot 8 maanden, voordat wij u meer kunnen vertellen over de (on)mogelijkheden om grond te kopen en de voorwaarden die daarbij horen.

Kosten

We beoordelen per geval of:
 • u de vaste snippergroenprijs betaalt. Deze leggen we elk jaar vast in de grondprijzenbrief.
 • u de grondprijs betaalt na onafhankelijke taxatie. Een taxatie is noodzakelijk als wij oordelen dat de grond een duidelijke hogere waarde heeft dan de vaste snippergroenprijs. Dit kan voorkomen in gebieden met een relatief hoge grondprijs (zoals bijvoorbeeld de binnenstad), maar ook wanneer het perceel veel waarde toevoegt aan uw woning.
Op grond van de meest recente grondprijzenbrief is het minimumbedrag voor het kopen van een stukje snippergroen € 3.718 (prijspeil 2023) kosten koper.

Verkoopproces in het kort

 • We beoordelen het verzoek en informeren u over de mogelijkheden.
 • Is verkoop mogelijk? Dan informeren we u over de verkoopprijs en/of de manier waarop we deze vaststellen.
 • Na akkoord over de verkoopprijs, sturen we u per mail (via ValidSign) een koopovereenkomst. U ondertekent deze overeenkomst eerst. Daarna ondertekenen wij.
 • U ontvangt de overeenkomst die door u en ons is ondertekend.
 • Met dit door beide partijen ondertekende document geeft u een notaris opdracht om een akte op te stellen. U kunt zelf een notaris kiezen.
 • U geeft de keuze voor uw notaris aan ons door.
 • U geeft de notaris de opdracht om de akte ter controle naar ons te sturen.
 • Na goedkeuring van de akte, geven wij de notaris de opdracht om de akte namens ons te ondertekenen.
 • U en de notaris plannen een datum in om de akte te ondertekenen. Op deze datum rondt de notaris de koop af.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Stuur een e-mail naar snippergroengrondzaken@utrecht.nl.