Jongerenwerk, subsidie aanvragen

Jongerenwerk is een voorziening voor jongeren in Utrecht met een kwetsbare positie. U kunt subsidie aanvragen om deze voorziening van 2020 tot en met 2026 uit te voeren.

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen. De aanvraagtermijn is voorbij. Deze informatie blijft nog een paar weken beschikbaar voor aanvragers die wachten op hun besluit.

Voor welk jongerenwerk kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor het jongerenwerk dat staat in de nota van uitgangspunten Jongerenwerk Utrecht 2020-2026 (pdf, 2,1 MB).

Voorwaarden

Alle eisen en criteria voor deze subsidie leest u in de beleidsregel Jongerenwerk 2020-2026.

Lees ook de gestelde vragen en antwoorden over deze beleidsregel

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier. De bijlagen moeten voldoen aan de eisen in artikel 6 van de beleidsregel.

  • Uw visie
  • Plan van aanpak
  • Sluitende begroting

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor 2020 is € 5.892.000,-. De subsidie voor de jaren daarna wordt verleend onder voorbehoud. Het beschikbare bedrag wordt namelijk per jaar vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders.

Na uw aanvraag

U krijgt uiterlijk 15 juli 2019 een besluit over uw aanvraag.

Lees ook…

Naar boven