Jobcoaching en werkbegeleiding, vergoeding aanvragen

Neemt u een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst? En heeft die hulp nodig bij het werk? Dan kunt u als werkgever een jobcoach inschakelen. Voor de kosten van een jobcoach kunt u een vergoeding krijgen. Wij kunnen ook een jobcoach voor u regelen en de jobcoach voor u betalen. Voor werkbegeleiding door een medewerker in uw bedrijf kunt u ook een vergoeding krijgen.

Voorwaarden

 • Uw werknemer woont in Utrecht.
 • Uw werknemer heeft:
  • een afstand tot de arbeidsmarkt door een arbeidsbeperking, of
  • een Indicatie banenafspraak, of
  • Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs gevolgd, voordat de werknemer bij u aan het werk gaat.
 • Uw werknemer heeft:
  • een dienstverband voor minimaal 6 maanden en voor meer dan 12 uur per week, of
  • een proefplaatsing met als doel een dienstverband van minimaal 6 maanden, of
  • een BBL-dienstverband.
U kunt geen vergoeding krijgen bij een werkervaringsplek of een 0-urencontract.

Wat doet een jobcoach

Een jobcoach ondersteunt en begeleidt een werknemer tijdelijk op de werkplek, als de werknemer dit zonder ondersteuning niet kan. De jobcoach maakt een persoonlijk begeleidingsplan en is bereikbaar als er problemen zijn. Begeleiden, coachen en trainen door een jobcoach, helpen bij het vlot inwerken en het voorkomen van verzuim. Ook kan de jobcoach de werkgever en directe collega's ondersteunen. Bijvoorbeeld door ze te leren hoe de werknemer begeleid moet worden bij het werk. En wat de werkgever kan doen bij problemen. Aan het eind kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren.

Wat is mogelijk in jobcoaching en werkbegeleiding

U hebt 3 mogelijkheden:

Externe jobcoaching in natura

Wij regelen een jobcoach voor u en wij regelen ook de betaling van de jobcoach.

Interne jobcoaching

De jobcoach kan bij u in dienst zijn. Hij of zij mag geen directe collega of leidinggevende van de werknemer zijn. U kunt ook een jobcoach inhuren bij een jobcoachorganisatie. Dan kunt u alleen een keuze maken uit door UWV erkende jobcoachorganisaties. U maakt met de jobcoachorganisatie zelf afspraken over de invulling en vergoeding van de jobcoach.

Werkbegeleiding

Heeft de werknemer in mindere mate begeleiding nodig op de werkplek? Dan kan werkbegeleiding ook uitkomst bieden. Dan begeleidt een medewerker die u daarvoor aanwijst, de werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor kunt u ook een vergoeding aanvragen.

Bij de aanvraag voor de vergoeding toont u aan dat deze medewerker:

 • een training heeft gevolgd om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden op de werkplek;
 • ervaring heeft met het geven van werkinstructies;
 • ervaring heeft met de werkzaamheden die de werknemer gaat uitvoeren;
 • voor een deel van zijn werkuren vrijgesteld is om de begeleiding op zich te kunnen nemen.

Hoe hoog is de vergoeding

De hoogte hangt af van het begeleidingsniveau en het aantal uur begeleiding. U ontvangt over het bedrag dat wij vergoeden een brief.

In de tabel hieronder ziet u de niveau’s en de vergoedingen per uur.

Begeleidingsniveau Maximaal aantal uren per jaar Vergoeding per uur (exclusief BTW)
Jobcoaching, licht 20 € 82
Jobcoaching, midden 40 € 82
Jobcoaching, zwaar 52 € 82
Werkbegeleiding, licht 20 € 41
Werkbegeleiding, midden 40 € 41

Vergoeding aanvragen

U vraagt de vergoeding uiterlijk binnen 3 maanden na het begin van het dienstverband aan.

Wij zijn hard aan het werk om een online aanvraagformulier te bouwen. Zodra het formulier klaar is, vindt u dit op deze pagina. Wij verwachten dat dit eind juni of juli 2022 is. U kunt zich al wel vast bij ons melden voor het aanvragen van de vergoeding. De aanvraag gaat dan in met terugwerkende kracht vanaf de datum van melding. U kunt zich melden via banenafspraken@utrecht.nl.

Hoe lang krijgt u de vergoeding

U kunt voor maximaal 2 jaar een vergoeding krijgen. In een bijzondere situatie kunnen wij dit nog verlengen. Maar wij vergoeden jobcoaching eerst voor maximaal een half jaar. Ieder half jaar kijken wij of jobcoaching nog nodig is. Uw werknemer moet zich veilig en goed voelen bij de jobcoach of werkbegeleider. Dan is er de meeste kans op succes.

Vragen

Stel uw vragen gerust. U kunt ons mailen via banenafspraken@utrecht.nl