Zorgkosten, tegemoetkoming aanvragen

Hebt u zorgkosten van € 200 of hoger die niet zijn vergoed? En hebt u een beperking of chronische ziekte? Misschien kunt u een tegemoetkoming in uw zorgkosten krijgen. Dit is een jaarlijks bedrag van € 200.

Zorgkosten gemaakt in 2023

U kunt vanaf 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024 een aanvraag doen voor zorgkosten gemaakt in 2023. Zorg ervoor dat uw aanvraag en alle gevraagde bewijsstukken vóór 1 april 2024 bij ons binnen zijn. U kunt geen aanvraag meer doen voor zorgkosten gemaakt in 2022. Dit was mogelijk tot en met 31 maart 2023. Ook voor eerdere jaren kunt u geen aanvraag meer doen.

Voorwaarden

U voldoet aan deze voorwaarden:

 • U woont in Utrecht.
 • U hebt een beperking of chronische ziekte.
 • U hebt in 2023 zorgkosten van € 200 of hoger die niet worden vergoed. U mag het eigen risico bij uw zorgverzekeraar niet meetellen.
 • Uw laatst vastgestelde verzamelinkomen (bruto inkomen waarover u belasting betaalt) is maximaal € 35.000. Hebt u een partner? Het inkomen van uw partner telt ook mee.

U mag 1 aanvraag per persoon doen. Dit is voor iedereen in het huishouden die eigen zorgkosten heeft. Ook voor uw kind(eren) jonger dan 18 jaar. Ben je student en voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je ook een aanvraag doen.

Wat hebt u nodig bij uw aanvraag

 • Paspoort, identiteitskaart (ID-kaart), of rijbewijs.

Bewijsstukken over uw hoge zorgkosten

 • Facturen of de beschikking van het CAK met de hoogte van de eigen bijdrage. Alleen als uw zorgverzekeraar deze bijdrage niet vergoedt.
 • Declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Daarop moet staan dat niet alle kosten zijn vergoed.

Het eigen risico bij uw zorgverzekeraar mag u niet meetellen als hoge zorgkosten.

Bewijsstukken over uw beperking of chronische ziekte

In de volgende gevallen hoeft u geen bewijsstuk over uw beperking of chronische ziekte mee te sturen:

 • U hebt een Wmo-beschikking van de gemeente.
 • U hebt een tegemoetkoming zorgkosten over 2022 ontvangen en uw medische situatie is niet gewijzigd.

Bewijsstukken over uw verzamelinkomen

 • Kopie van uw U-pas of de laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting of uw laatste inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Kopie van de inkomensverklaring van uw eventuele partner, als u een fiscale partner hebt. Dit mag ook een kopie van de U-pas van uw partner zijn.
 • Vraagt u de tegemoetkoming aan voor uw kind? Stuur dan een bewijs op van het verzamelinkomen van beide ouders. 
 • Vraagt u de tegemoetkoming aan voor uw pleegkind? Stuur dan een bewijs op van het verzamelinkomen van beide ouders en een bewijs dat u de wettelijke vertegenwoordiger bent.

Bekijk een eenvoudige uitleg over het online meesturen van documenten op generiek.uabc.nl.

Aanvragen tegemoetkoming zorgkosten gemaakt in 2023

Kiest u voor het formulier zonder DigiD? Dan moet u een kopie van een identiteitsbewijs toevoegen (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

Hulp bij uw aanvraag

 • Misschien kan iemand in uw omgeving u helpen met de aanvraag op de computer. Een aanvraag op de computer is de snelste manier om de vergoeding te krijgen.
 • U kunt voor hulp ook bij het buurtteam langsgaan. Op www.buurtteamsutrecht.nl vindt u het buurtteam bij u in de buurt. 
 • Of bel naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030. Wij kijken dan wat de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag.

Wat gebeurt er na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een brief waarin staat of u het bedrag krijgt. Als u recht hebt op het bedrag, dan ontvangt u het bedrag van € 200 op uw rekening.