Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Hebt u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw eigen bedrijf? Misschien hebt u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskrediet via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Versoepelde Bbz vanaf 1 oktober

U kunt van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 makkelijker een aanvraag doen voor Bbz. Dit zijn de regels:

 • Wij kijken bij de versoepelde Bbz-uitkering niet naar uw vermogen. Om te weten of u misschien recht hebt op woonkostentoeslag, vragen wij bij uw aanvraag wel naar uw vermogen. Maar uw vermogen telt dus niet mee voor de Bbz-uitkering. Dit is anders bij een Bbz-bedrijfskrediet. Dan kijken wij wel naar uw vermogen.
 • U kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand.
 • Wij stellen de versoepelde Bbz-uitkering per kalendermaand vast in plaats van per boekjaar. Bij uw aanvraag geeft u een schatting van uw inkomsten. Eind januari 2022 ontvangt u een inkomstenverklaring. Daarin vult u uw werkelijke inkomsten in. Zijn uw inkomsten hoger dan verwacht? Dan betaalt u het te veel ontvangen bedrag terug. Zijn uw inkomsten lager dan verwacht en hebt u te weinig uitkering ontvangen? Dan betalen wij een bedrag na.
 • U hoeft de Bbz-uitkering niet terug te betalen. Het is dus geen voorlopige lening.

Vanaf 1 januari 2022 voeren we de Bbz-regeling weer uit zonder deze wijzigingen.

Verschil Tozo en Bbz

Tozo is gestopt per 1 oktober. Hebt u nog financiële steun nodig? Dan kunt u misschien Bbz aanvragen. De regels van de Bbz zijn anders dan bij Tozo:

 • Bij Bbz kijken wij of uw bedrijf levensvatbaar is. Wij onderzoeken of uw bedrijf voor en na corona voldoende inkomsten had en heeft om de zakelijke en privé lasten te betalen. Twijfelt u of uw bedrijf levensvatbaar is? Dan kunt u in een gesprek advies krijgen van een adviseur met ondernemingsachtergrond. Aanmelden voor dit vrijblijvende toekomstgesprek kan via www.utrecht.nl/coachingvoorondernemers.
 • Bij een Bbz-uitkering geldt de kostendelersnorm: hoe meer huisgenoten van 21 jaar of ouder, hoe lager de uitkering. Sommige personen tellen niet mee voor de kostendelersnorm. Meer hierover leest u op www.utrecht.nl/hoogteuitkering.
 • U woont zelf in Nederland en uw bedrijf is gevestigd in Nederland.
 • De rente op een Bbz-bedrijfskrediet is 8%.

U kunt bij de gemeente Utrecht ook bijstand voor zelfstandigen aanvragen als u in De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht of IJsselstein woont.

Voorwaarden

U voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd.
 • U werkt minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf.
 • U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf.
 • Uw (gezins)inkomen is niet voldoende om van rond te komen.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u woont in Nederland.
 • U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf.
 • U hebt geen spaargeld of ander direct beschikbaar vermogen en u kunt geen financiering krijgen van een bank.

Aanvullende voorwaarden en ondersteuning in uw situatie

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden. Deze hangen af van uw situatie. De ondersteuning die u krijgt verschilt ook per situatie.

Voorwaarden

 • U wilt een eigen bedrijf starten of u bent korter dan 1,5 jaar geleden gestart met een eigen bedrijf.
 • U levert bij uw aanvraag bijstand zelfstandigen een ondernemingsplan in.
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dat betekent dat u na afloop van de uitkering voldoende inkomen hebt voor uw privé en zakelijke kosten.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

De mogelijkheden zijn:

 • Een maandelijkse uitkering als renteloze lening. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot de bijstandsnorm. Dit doen wij tot maximaal 36 maanden na de startdatum van uw bedrijf.
 • Bedrijfskrediet als lening. Het bedrijfskrediet is maximaal € 37.817. U betaalt over het geleende bedrag 8% rente.
 • Managementbegeleiding na de start van uw bedrijf.

Voorwaarden

 • U werkt minimaal 18 maanden als zelfstandig ondernemer.
 • Uw bedrijf is levensvatbaar. Dat betekent dat u na afloop van de uitkering voldoende inkomen hebt voor uw privé en zakelijke kosten.
 • U beschikt over recente jaarcijfers.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

De mogelijkheden zijn:

 • Maandelijkse uitkering als renteloze lening. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsnorm. Dit doen wij maximaal 12 maanden.
 • Bedrijfskrediet als lening. Het bedrijfskrediet is maximaal € 205.410. U betaalt over het geleende bedrag 8% rente.

Voorwaarden

 • U bent gedwongen uw bedrijf te beëindigen en dit kunt u niet per direct doen.
 • Uw bedrijf is niet meer levensvatbaar.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

U kunt een maandelijkse uitkering als renteloze lening krijgen. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Dit doen wij maximaal 12 maanden.

Voorwaarden

 • U bent al minstens 10 jaar achter elkaar ondernemer.
 • U verdient langere tijd minder dan de bijstandsnorm.
 • U denkt in de komende jaren een minimuminkomen uit uw bedrijf te halen van minstens € 8.158.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

De mogelijkheden zijn:

 • Maandelijkse uitkering als renteloze lening. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot de bijstandsnorm zolang uw bedrijf bestaat. Deze aanvulling stopt wanneer u of uw eventuele partner de AOW-leeftijd hebben bereikt.
 • Bedrijfskrediet van maximaal € 10.271. Afhankelijk van uw eigen vermogen krijgt u het krediet als gift of als lening.

Overige situaties

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

 • kopie geldig legitimatiebewijs
 • afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden
 • toelichting op uw aanvraag
 • startende ondernemers: ondernemingsplan
 • gevestigde ondernemers: doorstartplan of plan van aanpak
 • ondernemers die stoppen: toelichting op uw aanvraag

U stuurt ook aanvullende bewijsstukken op. Welke dit precies zijn, verschilt per situatie. Denk hierbij aan:

 • een huur- of koopcontract woning
 • jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar
 • belastingaangiftes
 • gegevens over bezittingen en of schulden
 • gegevens over inkomsten en of uitgaven

Hebt u een partner? Stuur dan ook deze bewijsstukken van uw partner mee.

Aanvragen

U kunt de versoepelde Bbz-uitkering online aanvragen tot en met 31 december 2021.

Bbz-bedrijfskrediet aanvragen

Voor het aanvragen van een Bbz-bedrijfskrediet zijn geen tijdelijk versoepelde regels.

Verlenging aanvragen

Hebt u bijstand voor zelfstandigen en wilt u verlenging aanvragen? Gebruik dan onderstaand formulier.

Vragen?

Wij vragen u de voorwaarden eerst goed door te lezen voordat u een aanvraag doet. Hebt u daar nog vragen over? Of hebt u andere vragen? Stuur uw vragen dan naar bbz@utrecht.nl.

Naar boven