Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Hebt u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw eigen bedrijf? Misschien hebt u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Versoepelde Bbz is gestopt

Van oktober 2021 tot en met maart 2022 waren de regels voor een Bbz-uitkering versoepeld. Hierdoor was het makkelijker om een aanvraag te doen. Vanaf 1 april 2022 voeren we de gewone Bbz-regeling weer uit.

U kunt bij de gemeente Utrecht ook bijstand voor zelfstandigen aanvragen als u in De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht of IJsselstein woont.

Voorwaarden

U voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd.
 • U werkt minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf.
 • U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf.
 • Uw (gezins)inkomen is niet voldoende om van rond te komen.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u woont in Nederland.
 • U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf.
 • U hebt geen spaargeld of ander direct beschikbaar vermogen en u kunt geen financiering krijgen van een bank.

Aanvullende voorwaarden en ondersteuning in uw situatie

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden. Deze hangen af van uw situatie. De ondersteuning die u krijgt verschilt ook per situatie.

Voorwaarden

 • U wilt een eigen bedrijf starten of u bent korter dan 1,5 jaar geleden gestart met een eigen bedrijf.
 • U levert bij uw aanvraag bijstand zelfstandigen een ondernemingsplan in.
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dat betekent dat u na afloop van de uitkering voldoende inkomen hebt voor uw privé en zakelijke kosten.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

De mogelijkheden zijn:

 • Een maandelijkse uitkering als renteloze lening. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot de bijstandsnorm. Dit doen wij tot maximaal 36 maanden na de startdatum van uw bedrijf.
 • Bedrijfskapitaal als lening. Het bedrijfskapitaal is maximaal € 39.057. U betaalt over het geleende bedrag 8% rente.
 • Managementbegeleiding na de start van uw bedrijf.

Voorwaarden

 • U werkt minimaal 18 maanden als zelfstandig ondernemer.
 • Uw bedrijf is levensvatbaar. Dat betekent dat u na afloop van de uitkering voldoende inkomen hebt voor uw privé en zakelijke kosten.
 • U beschikt over recente jaarcijfers.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

De mogelijkheden zijn:

 • Maandelijkse uitkering als renteloze lening. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsnorm. Dit doen wij maximaal 12 maanden.
 • Bedrijfskapitaal als lening. Het bedrijfskapitaal is maximaal € 212.147. U betaalt over het geleende bedrag 8% rente.

Voorwaarden

 • U bent gedwongen uw bedrijf te beëindigen en dit kunt u niet per direct doen.
 • Uw bedrijf is niet meer levensvatbaar.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

U kunt een maandelijkse uitkering als renteloze lening krijgen. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Dit doen wij maximaal 12 maanden.

Voorwaarden

 • U bent al minstens 10 jaar achter elkaar ondernemer.
 • U verdient langere tijd minder dan de bijstandsnorm.
 • U denkt in de komende jaren een minimuminkomen uit uw bedrijf te halen van minstens € 8.425.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

De mogelijkheden zijn:

 • Maandelijkse uitkering als renteloze lening. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot de bijstandsnorm zolang uw bedrijf bestaat. Deze aanvulling stopt wanneer u of uw eventuele partner de AOW-leeftijd hebben bereikt.
 • Bedrijfskapitaal van maximaal € 10.607. Afhankelijk van uw eigen vermogen krijgt u het krediet als gift of als lening.

Overige situaties

Wat stuurt u mee?

Dit stuurt u onder andere mee bij uw aanvraag::

 • kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of verblijfdocument, géén rijbewijs)
 • afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden (u mag niets weglakken of doorstrepen, wij moeten alle inkomsten en uitgaven kunnen zien)
 • toelichting op uw aanvraag
 • startende ondernemers: ondernemingsplan
 • gevestigde ondernemers: doorstartplan of plan van aanpak
 • ondernemers die stoppen: toelichting op uw aanvraag

Wij vragen u ook nog andere informatie op te sturen. Welke informatie dit precies is, verschilt per situatie. Denk hierbij aan:

 • een huur- of koopcontract woning
 • jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar
 • belastingaangiftes
 • gegevens over bezittingen en of schulden
 • gegevens over inkomsten en of uitgaven

Hebt u een partner? Stuur dan ook deze bewijsstukken van uw partner mee.

Bent u een startende ondernemer en nog niet ingeschreven bij de KvK?

Dan kunt u ook een aanvraag doen.

Bbz-uitkering of Bbz-bedrijfskapitaal aanvragen

Lees de voorwaarden eerst goed door voordat u een aanvraag doet. Hebt u hier nog vragen over? Mail uw vragen dan naar bbz@utrecht.nl. De datum van de aanvraag is de ingangsdatum van de Bbz.

Na uw aanvraag Bbz-uitkering

 • Het behandelen van uw aanvraag mag volgens de wet 13 weken duren. U ontvangt over uw aanvraag een brief met ons besluit (beschikking). Hierin staat of u recht hebt op de uitkering en welk bedrag u krijgt.
 • Het is mogelijk dat wij tijdens het behandelen van uw aanvraag (telefonisch) contact met u opnemen als wij meer informatie van u nodig hebben.
 • Krijgt u een Bbz-uitkering? Dan ontvangt u elke maand per post een uitkeringsspecificatie. Daarin staan ook de inkomsten die u hebt opgegeven bij de aanvraag. De uitkering stopt vanzelf na de laatste maand waarvoor u het aanvroeg.
 • Na de uitkeringsperiode moet u uw definitieve inkomsten uit eigen bedrijf doorgeven. Wij vragen u onder andere de jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting naar ons op te sturen. En wij vragen u om een inlichtingenstaat in te vullen over uw woon- en gezinssituatie. Met de informatie die u aan ons doorgeeft berekenen wij de definitieve hoogte van uw uitkering. Het kan zijn dat u een nabetaling krijgt, of de uitkering (gedeeltelijk) moet terugbetalen, of dat het blijft zoals het was.
 • Blijkt uit gegevens van andere organisaties dat u niet alle inkomsten heeft doorgegeven, dan is het mogelijk dat u achteraf uw uitkering (gedeeltelijk) moet terugbetalen. U ontvangt dan een brief.

Bedragen Bbz-uitkering

Een Bbz-uitkering ligt op het niveau van de bijstandsnorm die voor uw gezinssituatie geldt. Dit kunnen wij verhogen met een woonkostentoeslag en een toeslag voor premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. Komt uw (gezamenlijk) inkomen boven het bedrag van de bijstandsnorm met toeslagen uit? Dan hebt u geen recht op een Bbz-uitkering. Hebt u medebewoners van 21 jaar of ouder? Dan geldt ook de kostendelersnorm. Dit kan invloed hebben op de hoogte van uw Bbz-uitkering. Kijk voor de hoogte van de bedragen en uitleg over de kostendelersnorm op Hoogte bijstandsuitkering.

Verandering doorgeven

Hebt u een Bbz-uitkering ontvangen of aangevraagd? En verandert er iets in uw financiële, persoonlijke of woonsituatie? Geef dit dan aan ons door via bbz@utrecht.nl. Zet ook uw naam en zaaknummer in de e-mail.

Verlenging aanvragen

Hebt u bijstand voor zelfstandigen en wilt u verlenging aanvragen? Gebruik dan onderstaand formulier. U kunt geen verlenging met dit formulier aanvragen van de versoepelde Bbz-regeling.

Ondernemer Centraal: coaching voor ondernemers

Woont u in de gemeente Utrecht? En zoekt u naar mogelijkheden om uw onderneming sterker te maken voor de toekomst? Wilt u een (aanvullend) inkomen uit loondienst halen? Of hulp bij uw administratie? Met die of andere vragen bent u welkom bij Ondernemer Centraal. Meld u aan voor een toekomstgesprek (gratis en vrijblijvend). Dan kijken wij hoe wij u verder kunnen helpen met coaching, advies of andere hulp.

Vragen?

Stuur uw vragen dan naar bbz@utrecht.nl.