Haalbaarheidsstudies duurzaam goederenvervoer, subsidie aanvragen

De subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar duurzaam goederenvervoer. In de haalbaarheidsstudie wordt een logistiek concept onderzocht voor het goederenvervoer van, naar en in de gemeente Utrecht.

U kunt de subsidieaanvraag indienen tot 13 weken voordat de haalbaarheidsstudie start.

Voorwaarden

  • De subsidie is voor natuurlijke- en/of rechtspersonen, die goederen van, naar en in de gemeente Utrecht vervoeren of laten vervoeren.
  • De verbetering moet leiden tot een besparing van tenminste 30% van het brandstofverbruik, en/of 30% beperking van de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof. Hoe hoger de besparing, hoe hoger de score en hoe groter uw kans op toekenning van subsidie.
  • Het is mogelijk om ook een subsidieaanvraag in te dienen voor procesinnovatie duurzaam goederenvervoer. De initiatieven moeten wel verschillen en niet tot een dubbele ondersteuning leiden.
Meer over de eisen en criteria leest u in de beleidsregel stimuleringsfonds duurzame stadsdistributie (pdf, 111kB).

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:
  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;
  • kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

Als inwoner kunt de subsidie alleen aanvragen met DigiD. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Hulp of advies bij uw aanvraag

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Na uw aanvraag

Als u de subsidieaanvraag compleet en op tijd hebt ingediend krijgt u binnen 13 weken een besluit.
De gemeente gebruikt een scoringstabel (pdf, 108kB) om de aanvragen goed te kunnen beoordelen.
De haalbaarheidsstudie moet binnen 3 maanden na subsidieverlening starten en binnen vijftien maanden na de start klaar zijn.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie, met een maximum van € 20.000 per aanvraag. De subsidie wordt voor 50% betaald bij verlening van de subsidieaanvraag, en 50% bij vaststelling van de subsidie (na voltooiing van de activiteiten).

Lees ook…