Beschermd wonen/24-uursopvang, aanmelden

Aanmelden voor 24-uursopvang/beschermd wonen doet u zelf of u kunt iemand machtigen.

Wilt u weten welke vormen van begeleiding er zijn in de 24-uursopvang/beschermd wonen? Wilt u weten welke organisaties deze zorg aanbieden?

Bekijk meer informatie over 24-uursopvang/beschermd wonen

Aanmelden

Is dit uw eerste aanmelding voor 24-uursopvang of beschermd wonen?

Eerste keer aanmelden

Bent u al eerder aangemeld voor 24-uurs opvang en/of beschermd wonen, en wilt u opnieuw aanmelden?

Voor vervolg aanmelden

Hulp nodig bij uw aanmelding?

U kunt hulp krijgen bij het zoeken naar oplossingen voor uw hulpvraag. Of bij uw aanmelding voor 24-uursopvang/beschermd wonen.

 • Woont u in Utrecht? Dan kunt u voor hulp naar het buurtteam in uw buurt.
 • Hebt u naast de inzet vanuit het buurt- of wijkteam behoefte aan informatie en advies rondom zorg en wonen? Dan kunt u klantondersteuning vragen. In gemeente Utrecht kunt u voor klantondersteuning terecht bij de organisatie U-centraal.
  Een klantondersteuner kijkt mee hoe het proces loopt en welke keuzes gemaakt zijn. Ook kan de ondersteuner helpen bij een bezwaar of klachten. Klantondersteuning is onafhankelijk, gratis en goed toegankelijk. Dat is wettelijk verplicht.
 • Woont u in een andere gemeente in de regio? Neem dan contact op met uw gemeente. Of met het sociale wijkteam in uw gemeente.

Tips bij het invullen van het formulier

 • Wij adviseren om in te loggen met DigiD. De gegevens die de gemeente al heeft zijn dan alvast ingevuld. Als het nodig is kunt u deze nog veranderen tijdens uw aanmelding.
 • U kunt uw aanvraag ook zonder DigiD doen. U hebt dan 2 dagen de tijd om eventuele aanvullingen aan uw aanmelding toe te voegen.
 • Wilt u de aanmelding door of met iemand anders (laten) doen? Vul dan de machtiging (pdf, 67 kB) in. Deze voegt u bij de aanmelding toe als bijlage.
 • Zorg dat u uw gegevens bij de hand hebt en dat u de bijlagen hebt waar we om vragen. Als uw aanmelding niet compleet is, nemen we die niet in behandeling. Hebt u uw gegevens en de bijlage bij de hand? Dan duurt een aanmelding ongeveer 20 minuten.

Na uw aanmelding

De Regionale Toegang besluit of u in aanmerking komt voor 24-uursopvang. U krijgt hierover binnen 8 weken bericht per post.

Is er nog niet genoeg informatie om een beslissing te nemen? Dan neemt de Regionale Toegang contact met u (of de gemachtigde) op om meer informatie op te vragen.

Gesprek

Soms neemt de Regionale Toegang contact met u (of de gemachtigde) op om een gesprek in te plannen. Dit gesprek is om de aanmelding te beoordelen.
Dit gebeurt als:

 • u aangeeft dat u een gesprek wil
 • de Regionale Toegang meer vragen heeft naar aanleiding van uw aanmelding

Kosten

Eigen bijdrage

Voor beschermd wonen betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag hangt af van uw situatie. Het centraal administratiekantoor (CAK) bepaalt hoe hoog de eigen bijdrage is.

De rekening krijgt u via het CAK. Sommige aanbieders van Beschermd Wonen sturen zelf de rekening voor de eigen bijdrage.

Meer informatie over de eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget

U kunt ervoor kiezen:
 • of de gemeente hulp voor u regelt
 • of dat u zelf hulp inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg koopt die u nodig hebt.

Meer informatie over het persoonsgebonden budget.

Hulp en contact

E-mail: regionaletoegang@utrecht.nl
Telefoon: 030 – 286 35 30
(bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 12.30-16.00 uur)
Postadres: postbus 2423, 3500 GK Utrecht
Bezoekadres: Stadsplateau 1, Utrecht