Scheiden of geregistreerd partnerschap beëindigen

Een echtscheiding wordt uitgesproken bij de rechter. Als u wilt scheiden hebt u een advocaat nodig voor het aanvragen van de scheiding. U vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift. Uw advocaat helpt u hierbij en stuurt uw verzoek naar de rechtbank. Dit gaat op dezelfde manier bij een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.

Echtscheiding

Een rechter spreekt de echtscheiding uit. Deze uitspraak (beslissing) heet de echtscheidingsbeschikking. Als de echtscheidingsbeschikking definitief is, stuurt uw advocaat deze binnen 6 maanden door naar de gemeente waar u getrouwd bent (het postadres van de gemeente Utrecht is: Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT). Uw echtscheiding is definitief op het moment dat de echtscheidingsbeschikking door de gemeente op uw huwelijksakte is geregistreerd.

Na deze registratie, stuurt de gemeente waar u bent getrouwd een bericht over uw echtscheiding aan de gemeente waar u woont. De echtscheiding wordt in de gemeente waar u woont in de Basisregistratie Personen (BRP) verwerkt. Deze wijziging kunt u zien op MijnOverheid. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

In het buitenland getrouwd en gescheiden

Bent u in het buitenland getrouwd en in Nederland gescheiden?

Dan stuurt uw advocaat de echtscheidingsbeschikking binnen 6 maanden door naar de Burgerlijke Stand van de gemeente Den Haag. Na registratie stuurt de gemeente Den Haag een bericht naar de gemeente waar u woont.

Bent u in Nederland getrouwd en in het buitenland gescheiden?

Als u in Utrecht woont, maakt u een afspraak bij de gemeente voor registratie van uw buitenlandse echtscheidingsbeschikking in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze registratie is gratis. Het document moet aan een aantal eisen voldoen. Neem voor het maken van deze afspraak daarom telefonisch contact op met Burgerzaken via 030 – 286 00 00 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur).

Geregistreerd partnerschap beëindigen

Hebt u geen kinderen jonger dan 18?

Als u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen en het hierover met elkaar eens bent, hoeft u niet naar de rechter. U hebt wel een advocaat of een notaris nodig. Samen met de advocaat of notaris maakt u een overeenkomst. Hierin moet in ieder geval staan dat u het geregistreerd partnerschap wil beëindigen. De advocaat of notaris geeft aan de gemeente waar u het partnerschap heeft geregistreerd door dat u een overeenkomst hebt. Dit moet binnen 3 maanden nadat u de overeenkomst hebt ondertekend. U kunt dit niet zelf melden aan de gemeente. De beëindiging van het geregistreerd partnerschap is definitief op het moment dat de overeenkomst door de gemeente op uw akte van geregistreerd partnerschap is aangetekend.

Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar?

Dan maakt dan een ouder­schapsplan. U gaat dan altijd naar de rechter om uw geregistreerd partnerschap te beëindigen. U hebt een advocaat nodig.

Bent u de enige die uw geregistreerd partnerschap wilt beëindi­gen?

Dan is de procedure hetzelfde als een echtscheidingsprocedure. U gaat dan dus ook naar de rechter en hebt een advocaat nodig.

Wanneer is het geregistreerd partnerschap geëindigd

Als de gemeente de beëindiging opneemt op de akte van geregistreerd partnerschap, is het officieel. De beëindiging wordt ingeschreven in de gemeente waar het geregistreerde partnerschap is voltrokken. Na deze registratie, stuurt de gemeente een bericht over de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap aan de gemeente waar u woont. De beëindiging van uw geregistreerd partnerschap wordt in de gemeente waar u woont in de Basisregistratie Personen (BRP) verwerkt. Deze wijziging kunt u zien op MijnOverheid. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

Meer informatie

Meer informatie over scheiden of het beëindigen van geregistreerd partnerschap vindt u op de website van de Rijksoverheid.