Splitsen woning in meerdere woonruimten, vergunning aanvragen

Wilt u uw woning/gebouw splitsen in meerdere woonruimten? U hebt dan een omgevingsvergunning nodig. Gaat u de woonruimten daarna verhuren of verkopen? Lees hieronder welke andere vergunningen u dan nog nodig hebt. 

Welke vergunningen hebt u allemaal nodig?

Splitsen: omgevingsvergunning aanvragen

Vraag eerst een omgevingsvergunning aan voor het bouwen via het omgevingsloket. U hebt hiervoor onder andere bouwtekeningen en een geluidsisolatieplan nodig. Bekijk de eisen voor het geluidsplan.

Verhuren na splitsen: woning splitsen in meerdere woningen, vergunning aanvragen

Wilt u de appartementen of woningen verhuren? Dan hebt u naast een omgevingsvergunning ook een vergunning voor splitsen van 1 woning in meerdere woningen nodig en een geluidsisolatieplan. Bekijk de eisen voor het geluidsplan.

Verkopen na splitsen: splitsingsvergunning aanvragen

Wilt u de appartementen of woningen verkopen? Dan hebt u naast een omgevingsvergunning ook een splitsingsvergunning nodig als:

 • u de appartementen of woningen los van elkaar wilt verkopen
 • het gebouw dat woonruimte heeft 25 jaar of ouder is

Met deze vergunning kunt u de 'splitsingsakte' regelen bij de notaris.

Belangrijk vooraf

Vraag de splitsingsvergunning pas aan wanneer het nodige werk bijna af is.

Voorwaarden omgevingsvergunning

 • Fysieke kwaliteitseisen:
  • oppervlakte: de woning voor de verbouwing is minimaal 140 m2 en de nieuwe woonruimten hebben minimaal 50 m2 gebruiksoppervlak. Voor de binnenstad (inclusief Stationsgebied) hebben de nieuwe woonruimten een minimaal gebruiksoppervlak van 40 m2. Per gebouw hebben de woonruimten een gemiddelde oppervlakte van 50 m2.
  • geluidsisolatie: de nieuwe woonruimten voldoen aan de normen van het Besluit bouwwerken leefomgeving voor luchtgeluidsisolatie voor constructies (horizontaal/verticaal) dat de gebruiksruimten van elkaar scheidt. Het geluidsplan is gemaakt door een erkend bureau.
 • Algemene leefbaarheidstoets:
  • wij kijken naar wat de buurt van de verbouwing vindt, het onderhoudsniveau van het gebouw en de situatie in de straat (straatbeeld). Ook nemen we de klachten uit de buurten mee en het algemeen buurtoordeel uit de Utrecht in cijfers bij het afwegen van de belangen. Het kan zijn dat wij u de vergunning weigeren omdat u de leefbaarheid door het splitsen van de woonruimte aantast.
 • U voldoet aan de geldende parkeernormen.
 • Ligt de WOZ-waarde van de woning onder een bepaalde grens? Dan mag u de woning niet binnen 4 jaar na aankoop laten gebruiken door anderen. In sommige gevallen kunt u een vergunning krijgen om toch iemand anders de woning te laten gebruiken. Bekijk de WOZ-waarden en andere voorwaarden op www.utrecht.nl/koopwoningnietzelfgebruiken.

Lees meer over de leefbaarheidstoets op overheid.nl.

Voorwaarden splitsingsvergunning

 • De woningen zijn goed onderhouden. Om dit te bewijzen hebt u een onderhoudsrapport nodig.
 • De woningen voldoen aan de woon- en bouwtechnische kwaliteit van het Besluit bouwwerken leefomgeving voor bestaande bouw of verbouw. Bekijk de Basiseisen voor kadastraal splitsen (pdf, 117 kB)
 • Ligt de WOZ-waarde van de woning onder een bepaalde grens? Dan mag u de woning niet binnen 4 jaar na aankoop laten gebruiken door anderen. In sommige gevallen kunt u een vergunning krijgen om toch iemand anders de woning te laten gebruiken. Bekijk de WOZ-waarden en andere voorwaarden op www.utrecht.nl/koopwoningnietzelfgebruiken.

Aanvragen

Kosten 2024

 • Omgevingsvergunning bouwen: behandeling aanvraag 'Omgevingsvergunning voor het bouwen' kost 3,01% van de bouwkosten (bij bouwkosten lager dan € 1.000.000) met een minimum van € 173,44.
 • Vergunning tot woning splitsen in meerdere woningen: € 2.786,10 behandeling aanvraag 'Woning splitsen in meerdere woningen, vergunning aanvragen' per woonruimte.
 • Kadastrale splitsingsvergunning: € 2.226,50 behandeling aanvraag per appartementsrecht dat door de splitsing ontstaat, met een maximum van € 44.530,00 per aanvraag.
  Als u de aanvraag stopt of wij weigeren uw splitsingsvergunning, krijgt u 40% van de kosten terug.

Meer informatie

Wet- en regelgeving