Splitsen woning in meerdere woningen of woonruimten, vergunning aanvragen

Wilt u uw woning/gebouw splitsen in meerdere woonruimten? U hebt dan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.
Gaat u de woonruimten verhuren of verkopen? Dan hebt u ook nog een andere vergunning nodig. 

Aanvragen

Vraag eerst een omgevingsvergunning voor activiteit bouwen aan via www.omgevingsloket.nl. U hebt hiervoor onder andere bouwtekeningen en een geluidsisolatieplan nodig.

Verhuren na splitsing

Wilt u de appartementen of woningen verhuren? Dan hebt u naast een omgevingsvergunning ook een vergunning tot woningvorming nodig.

Verkopen na splitsing

U hebt naast een omgevingsvergunning ook een kadastrale splitsingsvergunning nodig als:

 • u de appartementen of woningen los van elkaar wilt verkopen
 • het gebouw dat woonruimte heeft 25 jaar of ouder is

Met deze splitsingsvergunning kunt u de splitsingsakte regelen bij de notaris.

Belangrijk vooraf: Vraag de kadastrale splitsingsvergunning pas aan wanneer de noodzakelijke werkzaamheden nagenoeg voltooid zijn.

Voorwaarden omgevingsvergunning

 • Er wordt voldaan aan fysieke kwaliteitseisen:
  Oppervlakte-eis: De oorspronkelijke woning is minimaal 140 m2 en de nieuwe woonruimten hebben minimaal 50 m2 gebruiksoppervlak. Voor de binnenstad (inclusief Stationsgebied) moeten de nieuwe woonruimten een minimaal gebruiksoppervlak van 40 m2 hebben, waarbij wel elk pand een gemiddeld oppervlakte van 50 m2 per te realiseren woonruimte geldt.
  Geluidsisolatie: De nieuwe woonruimten voldoen aan de normen van NEN 5077 (Bouwbesluit nieuw) voor luchtgeluidsisolatie voor woningscheidende constructies (horizontaal/verticaal) van gebruiksruimten. (het geluidsplan is gemaakt door een erkend bureau).
 • Er wordt voldaan aan de algemene leefbaarheidstoets:
  Er wordt gekeken naar de weerbaarheid van de buurt, het onderhoudsniveau van het pand en de situatie in de straat (straatbeeld). Ook neemt de gemeente het klachtenpatroon uit de buurten en het algemeen buurtoordeel uit de Utrechtse Wijkwijzer mee bij de belangenafweging. Het kan zijn dat de vergunning wordt geweigerd omdat de leefbaarheid wordt aangetast door het splitsen van de woonruimte.
 • Er moet voldaan worden aan de geldende parkeernormen.

  Meer informatie over de leefbaarheidstoets: Beleidsregels: wijziging samenstelling woonruimtevoorraad (woningsplitsen en omzetten)

Voorwaarden kadastrale splitsingsvergunning

 • De woningen moeten in goede staat van onderhoud zijn. Om dit te bewijzen hebt u een onderhoudsrapport nodig.
 • De woningen voldoen aan de woon- en bouwtechnische kwaliteit van het Bouwbesluit voor bestaande bouw of verbouw.

Kosten 2020

 • Omgevingsvergunning bouwen
  Behandeling aanvraag ‘Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’ kost 2,26% van de bouwkosten (bij bouwkosten lager dan € 1.000.000) met een minimum van € 148,10.
 • Vergunning tot woningvorming
  € 1.278,50 behandeling aanvraag ‘Vergunning tot woningvorming’ per woonruimte.
 • Kadastrale splitsingsvergunning
  € 1.478,00 behandeling aanvraag per appartementsrecht dat door de splitsing ontstaat, met een maximum van € 29.560,00 per aanvraag.
  Als u de aanvraag intrekt of de gemeente uw splitsingsvergunning weigert, krijgt u 40% van de kosten terug. U krijgt 70% van de kosten terug als de gemeente bij het pand nog niet gekeken heeft naar de ‘staat van onderhoud en gebreken’.

Wet- en regelgeving

Naar boven