Cultuurcoach, subsidie aanvragen

Wilt u een cultuurcoach aannemen? Hij of zij zorgt ervoor dat verschillende groepen, waaronder kinderen en jongeren, vertrouwd raken met kunst en cultuur. U kunt hier tot en met 31 januari 2019 een subsidie voor aanvragen. De cultuurcoach werkt samen met andere instellingen en organisaties in Utrecht, zoals scholen en welzijnsorganisaties.

Wat stuurt u mee?

Vraagt u voor het eerst een subsidie bij ons aan?

Stuur dan onderstaande ook mee:

  • bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer 
  • uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • statuten van de organisatie

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

U neemt een cultuurcoach aan die vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 in dienst is. De cultuurcoach voldoet onder andere aan het profiel in artikel 7 van de beleidsregel combinatiefuncties cultuur. In de beleidsregel leest u ook alle andere eisen en voorwaarden.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal €31.250 per fte per jaar. Per fte moet u minimaal € 18.750 per jaar zelf aanvullen door cofinanciering.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Lees ook…

Naar boven