Activiteiten voor jongeren, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties, jongeren en jongvolwassenen om hulp te bieden en activiteiten te organiseren voor kwetsbare jongeren in coronatijd.

De coronamaatregelen hebben invloed op het leven van jongeren en jongvolwassenen. Veel jongeren tussen de 12 en 27 jaar missen sociale contacten en hebben mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Om jongeren meer perspectief te bieden, kunnen organisaties, jongeren en jongvolwassenen activiteiten organiseren op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd.

Waar is de subsidie voor?

U kunt de subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 • activiteiten en initiatieven voor jongeren en jongvolwassenen op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. Daarbij is het belangrijk dat er aandacht is voor de mentale gezondheid.
 • ondersteuning en extra inzet van jongerenwerk voor kwetsbare jongeren.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Wie de subsidie aan kan vragen hangt af van de activiteiten.

 • Activiteiten en initiatieven voor jongeren en jongvolwassenen
  Per activiteit kan er subsidie worden aangevraagd door:
  • organisaties
  • personen van 18 jaar of ouder waarbij 1 persoon de aanvraag doet namens een groep of samen met een organisatie
  • Ben je nog geen 18? Zorg dan dat er een organisatie is of iemand van 18 jaar of ouder, die namens jou de aanvraag doet.
 • Extra inzet van jongerenwerk voor kwetsbare jongeren
  Per activiteit kan er subsidie worden aangevraagd door:
  • organisaties die al subsidie voor jongerenwerk krijgen van de gemeente Utrecht

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en voorwaarden in de nadere regel subsidie perspectief voor jongeren 2021.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

 • activiteitenplan
 • sluitende begroting, met de kosten en inkomsten per activiteiten

In de nadere regel staat waar het activiteitenplan en begroting aan moeten voldoen.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen. Het budget hiervoor is op.

Vraagt u de subsidie aan als organisatie of zzp'er? Dan gebruikt u e-Herkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Wat kunt u verwachten?

We beoordelen uw aanvraag als u die op tijd en compleet hebt ingediend. U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag.

Hulp of advies nodig?

Neem dan contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

 • Subsidiehulp voor een overzicht van alle gemeentelijke subsidies en voor de algemene regelgeving subsidies