Duurzaamheidsbonus voor werkgevers aanvragen

Hebt u een werknemer die recht heeft op een bijstandsuitkering en wilt u deze een contract voor onbepaalde tijd geven? Dan komt u misschien in aanmerking voor de duurzaamheidsbonus voor werkgevers.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:
  • kopie van de nieuwe arbeidsovereenkomst
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Aanvragen

U kunt de duurzaamheidsbonus aanvragen tot uiterlijk 3 maanden na de datum waarop het vaste contract is ingegaan.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Waar is de bonus voor?

De duurzaamheidsbonus is een eenmalige subsidie voor werkgevers van een werknemer die recht heeft op een bijstandsuitkering of dat in de afgelopen 6 maanden was. U kunt de duurzaamheidsbonus aanvragen als u deze werknemer een contract voor onbepaalde tijd geeft.

Voorwaarden

  • De werknemer woont in de gemeente Utrecht
  • Het nieuwe of aangepaste contract is voor onbepaalde tijd
  • Het aantal contracturen is hetzelfde of meer
  • Voor de arbeid van de werknemer is geen andere subsidie ontvangen

Alle eisen en voorwaarden staan in de beleidsregel Plusbonus en duurzaamheidsbonus

Hoeveel bonus kunt u krijgen?

De duurzaamheidsbonus is maximaal € 2.000 per werknemer.

Hulp of advies

Neem contact op met het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht.

Lees ook