Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra of hoge kosten te betalen. U kunt dit aanvragen als u een laag inkomen hebt en geen of weinig vermogen. Of wanneer u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering hebt.

Voorwaarden

Dit zijn de meest belangrijke voorwaarden voor bijzondere bijstand.
 • U hebt een laag inkomen en weinig vermogen.
 • U hebt noodzakelijke kosten gemaakt in een bijzondere situatie. U krijgt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor normale kosten zoals boodschappen en huur.
 • U hebt de kosten in Nederland gemaakt.
 • U kunt de kosten niet vergoed krijgen uit een andere regeling.

Meesturen

De bewijsstukken die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Verzamel in ieder geval de volgende documenten voordat u een aanvraag doet:

 • een overzicht van de te verwachten kosten, bijvoorbeeld een prijsopgave, offerte of proforma factuur (voorlopige rekening)
 • gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld de laatste bankafschriften van alle rekeningen, met daarop het saldo
 • als het om medische kosten gaat: de polis en vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar
 • als u geen bijstandsuitkering hebt: bewijsstukken over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties

Aanvragen bijzondere bijstand

Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten hebt gemaakt.
Voor het aanvragen van bijzondere bijstand hebt u DigiD nodig.

Hebt u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD.

Hulp bij uw aanvraag

Lukt het u niet om de aanvraag via de computer te doen? Neem dan contact met ons op via 030 – 286 52 11. Wij kijken samen met u wat in uw situatie de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag.

Wilt u uw gehele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak

Hoogte bijzondere bijstand

De gemeente berekent per jaar wat u zelf kunt betalen en kijkt hierbij naar uw inkomen en vermogen (en dat van uw eventuele partner). U krijgt het bedrag dat maximaal wordt vergoed als u een laag inkomen en laag vermogen hebt. Hoe hoger uw inkomen en vermogen is, hoe lager het bedrag is dat u krijgt.

Kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen

Er zijn veel verschillende kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Voorbeelden zijn:

Bijzondere bijstand soms als lening

Soms krijgt u bijzondere bijstand in de vorm van een lening. U betaalt het bedrag dan in termijnen aan ons terug. U krijgt bijvoorbeeld bijzondere bijstand als lening als u:

 • een borgsom moet betalen
 • vermogen hebt in uw eigen woning
 • al weet dat u binnenkort geld krijgt waarmee u de kosten kunt betalen

Naar boven