Buurtsportcoach, subsidie aanvragen

Wilt u een buurtsportcoach inzetten? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een bijdrage in zijn of haar loonkosten.

Subsidie aanvragen

U kunt van juli tot en met 1 oktober de subsidieaanvraag voor het volgende jaar indienen. Onder het kopje ‘wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet uploaden.

Vraag de subsidie aan (voor organisaties)

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor sport-, zorg- of welzijnsinstellingen die een buurtsportcoach in dienst willen nemen. De buurtsportcoach is een betaalde professional die sport- en beweegactiviteiten uitvoert en/of coördineert. Daarnaast zorgt hij of zij voor toeleiding naar bestaand sport- en beweegaanbod. De buurtsportcoach maakt verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg en welzijn.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en criteria in de beleidsregel sport- en beweegstimulering.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal 40% van de loonkosten. Per fte geldt er een maximum van €20.000 per jaar.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • een activiteitenplan volgens de eisen in artikel 6 van de beleidsregel
  • een begroting

Vraagt u voor het eerst subsidie?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

  • kopie bankafschrift van de organisatie. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie

Wat kunt u verwachten?

De aanvragen worden op volgorde van (complete) binnenkomst behandeld tot het budget op is. Binnen 13 weken na uw aanvraag krijgt u een besluit.

Lees ook

Naar boven