Wijkinformatiepunt, subsidie aanvragen

Aanvullende maatregelen door coronavirus

We hebben maatregelen genomen om bezoekers en medewerkers te beschermen.

Een wijkinformatiepunt is een plek waar bewoners uit de buurt meer informatie kunnen krijgen over zorg en welzijn. Hiermee hopen wij dat kwetsbare bewoners sneller de hulp krijgen die zij nodig hebben. Voor het starten of uitvoeren van zo’n informatiepunt kunt u subsidie vragen.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie vragen voor maximaal 3 jaar. De aanvragen worden in 2 subsidierondes per jaar beoordeeld. De indientermijnen voor de rondes zijn 1 november en 1 april. Onder het kopje ‘wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet uploaden.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Het is belangrijk dat u de activiteiten van uw wijkinformatiepunt goed afstemt met U Centraal. Deze organisatie verzorgt de informatie over zorg en welzijn voor de hele stad. Door goed af te stemmen voorkomt u dubbele activiteiten en onduidelijkheid bij de bewoners.

U leest de eisen en regels voor deze subsidie in de beleidsregel Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is per wijkinformatiepunt maximaal € 15.000 per jaar.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 - 286 33 36.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • activiteitenplan, volgens de eisen in artikel 6 van de beleidsregel
  • sluitende begroting, bekijk eventueel de toelichting over de begroting (pdf, 83 kB)

Vraagt u subsidie namens een organisatie en is dit de eerste keer?
Of zijn er wijzigingen in de gegevens van uw organisatie?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie

Wat kunt u verwachten?

U krijgt uiterlijk 31 december een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Lees ook…

  • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

Naar boven