Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte, subsidie aanvragen

De gemeente ziet graag meer zelfstandige woonruimte in de stad en wil het aantal leegstaande bedrijven en kantoorpanden verminderen. Particulieren en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar het verbouwen van bestaande gebouwen. Het gaat hierbij om de verbouw van niet-woonruimte naar zelfstandige woonruimte. Bijvoorbeeld leegstaande bedrijfsruimte, winkelruimte en garages.

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan vóórdat u start met het haalbaarheidsonderzoek. 

Onder ‘wat stuurt u mee’ leest u welke bijlagen u moet uploaden. 

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Voorwaarden

 • U bent al eigenaar van het bestaande gebouw. Hebt u alleen een plan om een pand te kopen dan kunt u de subsidie nog niet aanvragen.
 • Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.000 m2.
 • U start binnen 1 jaar na de datum dat u subsidie hebt gekregen met het haalbaarheidsonderzoek.

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en criteria in de beleidsregel fonds toevoegen woonruimte 

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal € 7.500 per gebouw.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan uw aanvraagformulier:

 • een beschrijving van het haalbaarheidsonderzoek
 • een indicatie van de kosten van het haalbaarheidsonderzoek (offerte)
 • een actueel uittreksel van het kadaster
 • een eigendomsbewijs van het pand

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende documenten toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie.

Wat kunt u verwachten?

Als u de subsidieaanvraag compleet en op tijd hebt ingediend, ontvangt u binnen 13 weken een besluit. In dit besluit staat onder andere:

 • Wanneer u het haalbaarheidsonderzoek uiterlijk moet hebben uitgevoerd
 • Welke (bewijs)stukken u nog naar ons moet sturen

De subsidie wordt pas uitbetaald na de goedkeuring van het haalbaarheidsonderzoek.

Lees ook…

Naar boven