Onderwijs, subsidie aanvragen

Voor onderwijs zijn verschillende subsidies, die u op deze pagina kunt aanvragen.

Het gaat om subsidies voor:

  • verminderen van taal- en onderwijsachterstanden
  • ondersteunen van leerlingen die iets extra’s nodig hebben
  • oriëntatie en de overgangsmomenten in de schoolloopbaan van leerlingen
  • voldoende (goede) leraren

Meer informatie over deze subsidies

Voorwaarden

De aanvrager en de activiteiten moeten voldoen aan de eisen en criteria die staan in de nadere regel onderwijs.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • plan van aanpak volgens de eisen in artikel 5 van de nadere regel onderwijs
  • sluitende begroting
  • overzicht, op bestuursniveau, van andere subsidieaanvragen en/of inkomstenbronnen voor dezelfde activiteit(en)
  • extra bijlagen die nodig zijn per activiteit

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie ‘voldoende (goede) leraren” voor 2021 aanvragen. De andere subsidies zijn gesloten. In het aanvraagformulier kunt u aanvinken voor welke activiteiten u subsidie vraagt. U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Hulp of advies bij uw aanvraag

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Na uw aanvraag

Doet u de aanvraag voor 1 oktober en is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u voor 31 december een besluit. Anders kan het een paar weken langer duren.

Verantwoording na afloop van de activiteiten

Na afloop van de activiteiten moet u ons een verantwoording over de activiteiten per kalenderjaar sturen. Wat wij precies verwachten kunt u lezen in de brief met het besluit op uw subsidieaanvraag. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Lees ook…

  • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht

Naar boven