Hulp voor jongeren bij liefde en seksualiteit, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het helpen van jongeren op het gebied van liefde, relaties en seksualiteit.

We willen dat onze Utrechtse jongeren zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen. Daarbij horen gezonde (seksuele) relaties, wensen en grenzen kunnen aangeven en die respecteren. En het ontwikkelen van hun seksualiteit.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:
 • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).
 • U biedt preventieve activiteiten aan en begeleidt jongeren van 11 tot 23 jaar.
  • De jongeren hebben vragen op het gebied van liefde, relaties en seksualiteit en dwang.
  • Preventieve activiteiten zijn bijvoorbeeld voorlichting geven op school of online.
 • Begeleiding kan 1-op-1 zijn of in een groep. De begeleiding is laagdrempelig en vrij toegankelijk.
 • Op het moment dat u subsidie aanvraagt, voert u geen activiteiten uit die hoofdzakelijk vallen onder de basiszorg (spoor 2) of de aanvullende zorg (spoor 3). U voert deze activiteiten ook niet uit nadat u de subsidie hebt gehad.

We kijken bij het besluit over uw aanvraag naar de eisen en voorwaarden in de Nadere regel 'Preventie en begeleiding aan jongeren op het gebied van liefde, relaties en seksualiteit'.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt jaarlijks maximaal € 425.000 per jaar. De subsidie loopt van 2023 tot en met 2028.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Een overzicht van de activiteiten:
  • Waarvoor u de subsidie aanvraagt.
  • Het doel van de activiteit.
  • Een uitgebreide uitwerking voor het eerste jaar van de subsidie. Zet daarin hoeveel jongeren u denkt te bereiken. Zowel voor de preventieve taken als voor begeleiding.
 • Een financiële onderbouwing van uw aanvraag die past bij het overzicht van de activiteiten. Daarin staat onder andere:
  • Wat u nodig hebt aan mensen en spullen
  • Een begroting met daarin alle (overige) inkomsten
  • Een uitgebreide uitwerking voor het eerste jaar van de subsidie

Kijk in artikel 6 van de nadere regel voor alle eisen aan de bijlagen. We kunnen u later nog vragen om aanvullende bewijsstukken aan te leveren.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na de einddatum van de aanvraagperiode. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36 .

Lees ook ...

Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.