Expertisenetwerk complexe jeugdhulp - samen dragen netwerken, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Vraag deze subsidie aan voor het opzetten en/of uitbreiden van uw netwerk. Dat netwerk draagt bij aan de inzet en verbeteringen van de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen waar meerdere, lastige problemen spelen. Dat is in de provincie Utrecht of Flevoland. Het soort problemen vraagt inzet van professionals uit verschillende vakgebieden. Zij werken samen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning.

Waarvoor is deze subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor de volgende activiteiten:
 • Organiseren en ondersteunen van een duurzaam netwerk.
 • Bijdragen aan de doelen van het netwerk. Hierbij gaat het om onderzoek van bestaande kennis die al beschikbaar is en de problemen die kinderen, gezinnen en professionals ervaren in de zorg en ondersteuning.
 • Versterken van het netwerk zodat de problemen waarop het netwerk zich richt, op een betere manier met elkaar worden aangepakt.
 • Met elkaar leren hoe er op tijd de juiste zorg ingezet kan worden en deze te organiseren vanuit een netwerksamenwerking.
 • Delen van kennis vanuit het netwerk en zorgen dat er voorbereid onderzoek kan plaatsvinden, bijvoorbeeld door het vastleggen van informatie.
 • Toegankelijk maken van het netwerk zodat professionals in Flevoland en Utrecht weten wie zij kunnen betrekken bij het probleem waarop het netwerk zich richt.

Voorwaarden

Organisaties kunnen deze subsidie aanvragen.
Alle eisen staan in de Nadere regel subsidie expertisenetwerk Flevoland – Utrecht: Samen dragen netwerken

Wat stuurt u mee?

 • Een onderbouwd voorstel van de activiteiten van maximaal 6 A4’tjes. In artikel 6 in de nadere regel leest u welke vragen u moet beantwoorden in het voorstel.
 • Een sluitende begroting, met daarin:
  • personeelskosten
  • algemene kosten/organisatiekosten
  • activiteitenkosten

Subsidie aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

U vraagt de subsidie aan met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees hoe u eHerkenning als organisatie aanvraagt.

Na uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk een besluit over uw aanvraag. Uiterlijk 31 augustus 2021. Is de aanvraag niet compleet of hebben wij meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal € 250.000 subsidie per aanvraag krijgen. Meer over de berekening staat in de nadere regel.

Hulp of advies

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.
 • In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie daarover: regels voor subsidies.