Privacy: bekijken wat de gemeente met uw gegevens doet

U hebt het recht om te weten welke gegevens de gemeente over u heeft. Dit kunt u opvragen.

U ontvangt dan een overzicht met daarop:

  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • wie uw gegevens hebben ontvangen
  • waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • waar de gegevens vandaan komen

U kunt alleen uw eigen gegevens opvragen en niet die van een ander.

Persoonsgegevens basisregistratie bekijken

Wilt u alleen weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP)? Dan hoeft u geen aanvraag te doen. U kunt deze gegevens online bekijken.

Bekijk uw gegevens op mijnoverheid.nl (met DigiD)

Uw gegevens opvragen

Wilt u liever langskomen bij het stadskantoor? Dan kunt u online een afspraak maken met Burgerzaken of telefonisch via 14 030. Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Na uw aanvraag

Binnen 1 maand ontvangt u bericht over uw aanvraag. U kunt controleren of de gegevens kloppen en of ze op de juiste manier zijn gebruikt.

Wanneer mag u geen gegevens inzien?

De gemeente kan weigeren om u uw gegevens te laten bekijken. Dat mag alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als dat nodig is voor de openbare veiligheid, om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen, of om de rechten van anderen te beschermen.

Wij kunnen een verzoek ook voor een deel weigeren. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de gegevens van iemand anders, zoals uw ex-partner, af te schermen. Als u deze gegevens toch wilt inzien, dan vragen we eerst toestemming aan de andere persoon.

Bent u het er niet mee eens?

Vindt u dat de gemeente ten onrechte weigert om u uw gegevens te laten inzien? Dan kunt u bezwaar maken. In het bericht leest u op welke manier u dit kunt doen.

Meer over bezwaar maken

Gegevens aanpassen, aanvullen, verwijderen

Kloppen de gegevens die wij over u hebben niet? Dan kunt u vragen om die aan te passen.

Bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens

Hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door de gemeente?

Bekijk uw rechten rondom privacy

Kopie document of dossier opvragen (Wet open overheid)

Wilt u een kopie van een document of dossier over uzelf, uw bedrijf of organisatie van de gemeente ontvangen? Dan kunt u hiervoor een verzoek doen. Dit valt binnen de Wet open overheid (Woo).

Lees de voorwaarden en doe een verzoek