Versneld vernieuwen, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die zich inzetten voor inwoners in een kwetsbare situatie. Het gaat hierbij om activiteiten die de negatieve sociale effecten van corona (zoals eenzaamheid) tegengaan en een beroep op specialistische zorg verminderen. We noemen dit 'versneld vernieuwen'.

U kunt via deze nadere regel ook subsidie aanvragen voor activiteiten die aansluiten bij het Rijks Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Denk hier aan activiteiten als extra begeleiding en activiteiten voor kwetsbare groepen.

Voorwaarden

De voorkeur is dat 1 partij namens een samenwerkingsverband van meerdere partijen subsidie aanvraagt. Deze partij moet bij voorkeur al een partner zijn voor de Wmo, Jeugdzorg of sportondersteuning in Utrecht. Lees alle eisen en criteria in de nadere regel 'Versneld vernieuwen: zorg dichtbij en op maat gemeente Utrecht' voordat u aan de slag gaat met uw aanvraag.

Voor welke kosten kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor de noodzakelijke kosten van de activiteiten. Geef in de begroting aan voor welk bedrag u subsidie aanvraagt.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:

  • een activiteitenplan van maximaal 4 A4’tjes. Maak daarbij gebruik van Tips voor een goed activiteitenplan (pdf, 43 kB)
  • een sluitende begroting, met de kosten en inkomsten per activiteit.

Geef aan hoe de activiteiten voor deze subsidie verschillen van de activiteiten waarvoor u al gemeentelijke financiering ontvangt. Vermeld ook vooral of uw aanvraag over subsidiabele activiteit 1, 2 of 3 (te vinden in artikel 5 van de nadere regel) gaat. Let op: een aantal eisen en voorwaarden uit de regeling geldt niet voor activiteit 2 en 3.

Subsidie aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Wat kunt u verwachten

Aanvragen die op tijd en compleet zijn ingediend, worden cijfermatig beoordeeld. Aanvragen die minimaal 60 punten hebben behaald worden met elkaar vergeleken. U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…