Versneld vernieuwen, subsidie aanvragen

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die zich samen inzetten voor inwoners in een kwetsbare situatie. Het gaat hierbij om activiteiten die de negatieve sociale effecten van corona (zoals eenzaamheid) tegengaan en een beroep op specialistische zorg verminderen. We noemen dit 'versneld vernieuwen'.

Voorwaarden

De voorkeur is dat 1 partij namens een samenwerkingsverband van meerdere partijen subsidie aanvraagt. Deze partij moet al een partner zijn voor de Wmo, Jeugdzorg of sportondersteuning in Utrecht. Lees alle eisen en criteria in de nadere regel 'Versneld vernieuwen: zorg dichtbij en op maat gemeente Utrecht' voordat u aan de slag gaat met uw aanvraag.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt subsidie aanvragen voor de noodzakelijke kosten van de activiteiten. Geef in de begroting aan voor welk bedrag u subsidie aanvraagt.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:

  • Een activiteitenplan van maximaal 4 A4’tjes.
  • Een sluitende begroting, met de kosten en inkomsten per activiteit.

Geef aan hoe de activiteiten voor deze subsidie verschillen van de activiteiten waarvoor u al gemeentelijke financiering ontvangt.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die lopen tot en met 31 december 2022. Er zijn 2 indieningstermijnen:

  • 1e termijn: voor activiteiten die starten vanaf 1 juni 2021; u vraagt vóór 29 maart 2021 subsidie aan
  • 2e termijn: voor activiteiten die starten vanaf 1 september 2021; u vraagt vóór 29 juni 2021 subsidie aan.

Vanaf 6 januari 2021 kunt u als organisatie alleen nog subsidie aanvragen met eHerkenning. Lees hoe u eHerkenning als organisatie aanvraagt.

Vraag subsidie aan

Wat kunt u verwachten

Aanvragen die op tijd en compleet zijn ingediend, worden cijfermatig beoordeeld. Aanvragen die minimaal 60 punten hebben behaald worden met elkaar vergeleken. U krijgt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Naar boven