Ontwikkelsubsidie cultuur aanvragen

Culturele organisaties en creatieve makers kunnen een ontwikkelsubsidie aanvragen voor hun eigen artistieke of organisatorisch-zakelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld het volgen van cursussen, workshops, residenties, masterclasses of voor een investering in fondsenwerving.

Informatiebijeenkomst 12 oktober

Wilt u nog meer informatie over deze subsidieregeling, of heeft u nog vragen? Meldt u dan aan voor de digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 12 oktober 2021. Onze adviseurs leggen de subsidie dan kort uit, en er is tijd om vragen te stellen.

 • Wanneer: dinsdag 12 oktober 2021
 • Hoe laat: 13.00-14.00
 • Aanmelden: stuur een e-mail naar steunvoorcultuur@utrecht.nl. Aanmelden kan tot en met 11oktober. Na het aanmelden ontvangt u een bevestiging en de inloggegevens om deel te nemen aan het spreekuur.

Voorwaarden

 • Deze subsidie vragen aan:
  • organisaties (rechtspersonen met een volledige rechtsbevoegdheid)
  • particulieren (creatieve makers) met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, bijvoorbeeld een ZZP’er
 • De activiteiten moeten starten in 2021 en mogen doorlopen tot en met eind 2022.
 • Voor het aanvragen van deze subsidie moet u samenwerken met een (andere) culturele organisatie.

Lees de eisen en voorwaarden in de nadere regel Ontwikkelsubsidie cultuur gemeente Utrecht om te weten voor welke activiteiten u wel of niet subsidie kunt aanvragen.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:

 • een ontwikkelplan (maximaal 3 A4), met:
  • een titel
  • een planning met de periode van de activiteit(en)
  • een beschrijving van de samenwerking en het verwachte gevolg daarvan
  • een beschrijving van de ontwikkel- of leerdoelen
  • het verwachte effect van de subsidie op de praktijk van de aanvrager
 • een sluitende begroting, inclusief uitleg (maximaal 2 A4)
 • een cv (voor creatieve makers)
 • omschrijving van uw functie in de organisatie (voor organisaties)
 • omschrijving/definitie van de organisatie als culturele instelling (voor organisaties)

Het is belangrijk dat u als aanvrager het ontwikkelplan laat ondertekenen door de organisatie waarmee u samenwerkt. Dat kan een Utrechtse organisatie zijn die onderdeel is van de Cultuurnota 2021-2024 of van de tweejarige regeling 2021-2022. Het kunnen ook andere Utrechtse, landelijke of internationale culturele organisaties zijn.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Subsidie aanvragen

Er zijn 3 aanvraagrondes:

 • 4 juni
 • 31 augustus
 • 31 oktober
Uw aanvraag moet op die dagen uiterlijk om 23.59 uur binnen zijn.

U kunt de subsidie als organisatie of als particulier met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel aanvragen met e-Herkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. De kosten voor de aanvraag van e-herkenning kunt u opnemen op de begroting van uw aanvraag.

Vraag subsidie aan

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt uiterlijk 31 augustus 2021, 30 november 2021 of 31 januari 2022 een besluit over uw aanvraag. Wanneer de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, kan het besluit wat langer duren.

Hulp of advies nodig?

Hebt u vragen over deze regeling of over het aanvragen hiervan? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Voor inhoudelijke vragen over deze subsidieregeling kunt u ook contact opnemen met steunvoorcultuur@utrecht.nl.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht: www.utrecht.nl/subsidie

Naar boven