Ontwikkelsubsidie cultuur aanvragen (niet beschikbaar)

Culturele organisaties en creatieve makers kunnen een ontwikkelsubsidie aanvragen voor hun eigen artistieke of organisatorisch-zakelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld het volgen van cursussen, workshops, residenties, masterclasses of voor een investering in fondsenwerving.

Voorwaarden

 • U kunt deze subsidie aanvragen als
  • organisatie (rechtspersoon met een volledige rechtsbevoegdheid)
  • particulier (creatieve makers) met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, bijvoorbeeld een ZZP’er of VOF
 • De activiteiten moeten starten in 2021 of 2022 en mogen doorlopen tot en met eind 2022.
 • Voor het aanvragen van deze subsidie moet een (andere) culturele organisatie uw ontwikkelplan ondertekenen.

Wilt u weten voor welke activiteiten u subsidie kunt aanvragen? En waar uw aanvraag precies aan moet voldoen? Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel Ontwikkelsubsidie cultuur gemeente Utrecht.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

 • Als particulier (bijvoorbeeld ZZP'er of VOF) vraagt u minimaal € 2.000 en maximaal € 7.500 aan.
 • Als organisatie vraagt u minimaal € 2.000 en maximaal € 10.000 aan.
 • Een vergoeding van de eigen uren van de aanvrager mag maximaal 50% van de gevraagde subsidie zijn.
 • Materiële investeringen mogen maximaal 20% van het gevraagde bedrag zijn. Hierbij geldt wel dat u kunt aantonen dat de investering noodzakelijk is voor het project.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:

 • een ontwikkelplan (maximaal 3 A4), met:
  • een titel
  • een planning met de periode van de activiteit(en)
  • een beschrijving van de samenwerking en het verwachte gevolg daarvan
  • een beschrijving van de ontwikkel- of leerdoelen
  • het verwachte effect van de subsidie op de praktijk van de aanvrager
  • informatie over de praktische uitvoerbaarheid van het project
 • een sluitende begroting met dekkingsplan, inclusief uitleg (maximaal 2 A4)
 • een cv (voor creatieve makers)
 • omschrijving van uw functie in de organisatie (voor organisaties)
 • omschrijving/definitie van de organisatie als culturele instelling (voor organisaties)

Het is belangrijk dat u als aanvrager het ontwikkelplan laat ondertekenen door de organisatie waarmee u samenwerkt. Dat kan een Utrechtse organisatie zijn die onderdeel is van de Cultuurnota 2021-2024 of van de tweejarige regeling 2021-2022. Het kunnen ook andere Utrechtse, landelijke of internationale culturele organisaties zijn.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Subsidie aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Er waren 5 aanvraagrondes:

 • 4 juni 2021 (gesloten)
 • 31 augustus 2021 (gesloten)
 • 31 oktober 2021 (gesloten)
 • 31 januari 2022 (gesloten)
 • 2 mei 2022 (gesloten)
Uw aanvraag moet op die dagen uiterlijk om 23.59 uur binnen zijn in het online subsidieportaal.

U kunt de subsidie als organisatie of als particulier met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. De kosten voor de aanvraag van eHerkenning kunt u opnemen op de begroting van uw aanvraag. U kunt de subsidie niet met DigiD aanvragen.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt uiterlijk 13 weken na de deadline van de subsidieronde een besluit over uw aanvraag. Wanneer de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, kan het besluit wat langer duren.

Hulp of advies nodig?

Hebt u vragen over deze regeling of over het aanvragen hiervan? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Voor inhoudelijke vragen over deze subsidieregeling kunt u ook contact opnemen met steunvoorcultuur@utrecht.nl.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.