Bijstandsfraude

Denkt u dat iemand bijstandsfraude pleegt en woont deze persoon in de gemeente Utrecht? Dan kunt u dit bij ons melden. Ook organisaties kunnen bijstandsfraude melden. De gemeente onderzoekt bijstandsfraude. We willen voorkomen dat uitkeringen terecht komen bij mensen die er geen recht op hebben.

Anoniem of niet anoniem melden

U kunt bijstandsfraude anoniem melden. Dan is het belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet. Wij kunnen geen contact met u opnemen voor meer informatie. Wij gaan vertrouwelijk om met uw informatie, maar moeten degene over wie u een melding hebt gedaan vertellen dat er een anonieme tip is binnengekomen. Wij mogen niet zonder het doorgeven van de reden een onderzoek starten.

Doet u de melding niet anoniem? Dan hoort de fraudeur mogelijk uw naam.

Bijstandsfraude melden

U geeft gegevens door zoals:

 • adressen
 • werktijden
 • gegevens over een auto
 • inkomsten
 • met wie woont persoon samen

U kunt bijstandsfraude online, telefonisch, of schriftelijk melden:

Meld bijstandsfraude

 • bellen naar meldlijn fraude: 030 – 286 53 23

 • een brief sturen naar:
  gemeente Utrecht
  Werk en Inkomen
  t.a.v. Meldpunt Fraude
  Postbus 8029
  3503 SB Utrecht

Als uw melding niet anoniem is, krijgt u een bevestiging dat de gemeente uw melding in behandeling neemt.

Voorbeelden van bijstandsfraude

Iemand met een bijstandsuitkering:

 • woont niet op het adres dat hij/zij heeft opgegeven
 • geeft niet door dat hij/zij is gaan samenwonen
 • geeft niet door dat hij/zij werkt
 • geeft onjuiste gegevens door
 • geeft niet door een erfenis te hebben ontvangen

Gevolgen voor degene die fraude pleegt

De gemeente stelt een onderzoek in. Als sprake is van bijstandsfraude, moet het te veel ontvangen geld helemaal worden terugbetaald. Daar bovenop krijgt de fraudeur hetzelfde bedrag als boete. De gemeente kan de uitkering intrekken. De gemeente doet aangifte bij het Openbaar Ministerie als het gaat om fraude met een bedrag boven € 50.000,00. De officier van justitie behandelt de zaak volgens het strafrecht. De gemeente vordert de uitkering terug.

Naar boven