Sportverenigingen, subsidie aanvragen

Deze jaarlijkse subsidie is voor sportverenigingen die sportactiviteiten organiseren en aanbieden in Utrecht voor mensen met een beperking.

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen voor het jaar 2019. Vanaf 15 september 2019 kunt u subsidie vragen voor 2020.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

In het aanvraagformulier geeft u het aantal verenigingsleden met een beperking op. U kunt voor maximaal 100 leden subsidie vragen. De hoogte van de subsidie wordt berekend na sluitingsdatum van de subsidie. Het totale subsidiebedrag wordt dan gedeeld door het totaal aantal leden van alle aanvragen. De uitkomst is een basisbedrag per lid, dat wordt vermenigvuldigd met het aantal door u opgegeven leden.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Deze subsidie is voor activiteiten die vallen onder de beleidsregel subsidie sportverenigingen

Wat kunt u verwachten?

U krijgt voor 31 december 2018 een besluit.

Hebt u vragen?

Neem contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

  • Website Vereniging Sport Utrecht (VSU). De VSU ondersteunt Utrechtse sportverenigingen. Zij kan u ook helpen met het indienen van de subsidieaanvraag.
  • Subsidiehulp voor een overzicht van alle gemeentelijke subsidies en voor de algemene regelgeving subsidies.

Naar boven