Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed, subsidie aanvragen

De subsidie Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed is voor maatregelen waardoor het energieverbruik van (bestaand) maatschappelijk vastgoed lager wordt.

Subsidie aanvragen

U dient de aanvraag in vóórdat u start met de maatregelen.

Als inwoner kunt de subsidie alleen aanvragen met Digid. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Wat stuurt u mee?

  • een projectplan, opgesteld volgens de leidraad (pdf, 42 kB). als u geen eigenaar bent van het pand: een toestemmingsformulier met handtekening van de eigenaar

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie

Hulp of advies bij uw aanvraag

E-mail naar subsidie@utrecht.nl of bel naar 030 – 286 33 36.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor maatregelen waardoor het energieverbruik van (bestaand) maatschappelijk vastgoed lager wordt. Voor de volgende energiemaatregelen is er subsidie beschikbaar:

  • vervangen enkel glas of dubbel glas (ouder dan 20 jaar) door HR glas met U-waarde
  • spouwisolatie
  • dakisolatie
  • vloerisolatie

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De subsidie is voor eigenaren, huurders of gebruikers van (bestaand) maatschappelijk vastgoed. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de veelgestelde vragen (pdf, 42 kB). Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag wordt gekeken naar de eisen en criteria in de beleidsregel maatschappelijk vastgoed Utrechtse Energie.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is minimaal € 1.000,00 en maximaal € 50.000,00.

Meer informatie

Naar boven