Evenement, subsidie aanvragen

Wilt u een nieuw en grootschalig evenement (minstens 10.000 bezoekers) organiseren? Dan kunt u hier subsidie voor krijgen vanuit het Evenementenfonds. U kunt ook een aanvraag doen als uw evenement in 3 jaar tijd van minstens 5.000 bezoekers kan groeien naar 10.000 bezoekers.

Deze subsidie is niet voor vaste programmering van culturele podia.

Subsidie aanvragen

U kunt tot en met 31 december 2019 subsidieaanvragen voor evenementen in 2020 indienen.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier. Bekijk hiervoor de eisen in artikel 6 van de beleidsregel.

 • activiteitenplan
 • planning
 • sluitende begroting
 • kopie bankafschrift met IBAN, voor het overmaken van de subsidie

Vraag evenementensubsidie aan

In het formulier krijgt u de vraag de subsidieregeling te kiezen. U kiest hier het evenementenfonds, deze staat onder het thema Kunst en cultuur.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Uw plan presenteren

Onderdeel van de aanvraag is een presentatie van het activiteitenplan in een pitch van 5 minuten aan de toetsingscommissie. U mag met maximaal 2 mensen pitchen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen en deze voldoet aan de voorwaarden.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Belangrijke voorwaarden voor uw evenement zijn:

 • vindt plaats in de gemeente Utrecht
 • trekt nieuwe (bezoekers)doelgroepen aan
 • versterkt het profiel en de stadsidentiteit van Utrecht
 • vergroot de naamsbekendheid van Utrecht
 • u hebt of krijgt een vergunning voor het evenement. U kunt deze aanvragen via het online loket
 • past in de jaarkalender en de lange termijn kalender van Utrecht
 • de begroting van het evenement is helemaal gedekt en er is een minimale cofinanciering van 50%
 • er is sprake van duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen
Bekijk de beleidsregel Evenementenfonds Utrecht voor meer eisen en de beoordelingscriteria.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met de gemeente via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor het organiseren van het evenement. Alleen bij een sociaal maatschappelijk betrokken evenement kan dit afwijken.
Subsidiabel zijn de volgende kosten:

 • Uitvoeringskosten voor beveiliging en veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en overlastbeperking. Dit mag maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten zijn.
 • Ondersteuningskosten voor projectmanagement en communicatie of marketing. Dit mag maximaal 20% van de totale subsidiabele kosten zijn.
  In artikel 8 van de beleidsregel leest u meer over de hoogte van de subsidie.

Wat kunt u verwachten?

Hebt u uw subsidievraag op tijd en compleet ingediend? Dan ontvangt u binnen 13 weken een besluit.

Lees ook....

Naar boven