Evenement (thema gezondheid), subsidie aanvragen

Organisaties en ondernemers kunnen bij het Evenementenfonds subsidie aanvragen voor het organiseren van evenementen. Het evenement moet bijdragen aan het thema gezondheid en kan gehouden worden op 4 momenten in het jaar (gekoppeld aan bestaande jaarlijks terugkerende evenementen). Het moet gaan om een combinatie van activiteiten en voor iedereen toegankelijk zijn.

Video subsidie Evenementenfonds

Beluister de video met audiodescriptie

Waar is de subsidie voor

U kunt subsidie krijgen voor een evenement dat aansluit op 1 van de volgende momenten in het jaar:
 • Utrecht Science Week 2023 (29 september tot en met 8 oktober)
 • Viering van Sint Maarten (11 november)
 • Dutch Health Week 2024 (8 tot en met 12 april)
 • Viering verjaardag van de stad (2 juni)
Evenementen die subsidie krijgen dragen bij aan het thema gezondheid. Ze moeten 'inclusief' zijn en dus voor iedereen. Dit mogen gratis evenementen of betaalde evenementen zijn. Houd bij betaalde evenementen wel rekening met mensen die weinig geld hebben. Bijvoorbeeld door bepaalde programmaonderdelen voor hen gratis te maken, of door korting te geven op de toegangsprijzen.

Het Evenementenfonds richt zich op het bereik en deelname van een diversiteit in doelgroepen en daarom op een kruising van activiteiten van bijvoorbeeld kunst, cultuur, onderwijs, innovatie, duurzaamheid, wetenschap, erfgoed, gezondheid, sport, technologie en sociaal maatschappelijke activiteiten.

Voorwaarden

 • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie of onderneming (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).
 • U kunt laten zien dat u het evenement duurzaam organiseert.
 • Het evenement is openbaar toegankelijk.
 • Het evenement is geen congres of beurs met een business to business karakter.
Lees alle eisen, voorwaarden en criteria in de nadere regel subsidie evenementenfonds.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal 50% van de kosten. Het maximumbedrag is € 60.000,00 per aanvraag/aanvrager.

Let op: ontvangt u een meerjarensubsidie van meer dan € 100.000,00 per jaar van de gemeente Utrecht? Dan kunt u deze subsidie niet aanvragen.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:
 • Een activiteitenplan.
 • Een communicatie- marketingplan.
 • Een begroting- en dekkingsplan.
Lees de volledige richtlijnen voor deze bijlagen in de nadere regel

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:
 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

Aanvraag evenementen in 2024

Voor evenementen die in 2024 plaatsvinden gelden de volgende deadlines:

 • 1e termijn: voor 1 oktober 2023
 • 2e termijn: voor 1 februari 2024 (tenzij er geen budget over is na de 1e termijn)
 • 3e termijn: voor 1 mei 2024 (tenzij er geen budget over is na de 2e termijn)
U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Let op: start op tijd met uw aanvraag. Via een uitgebreid vragenformulier toetsen we of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

Stuur binnen 2 maanden na afloop van uw evenement deze bewijsstukken naar ons op:
 • Een verslag van de activiteiten in woord en beeld.
 • Een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Dit moet passen bij de begroting uit de subsidieaanvraag.

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen via evenementenfondsutrecht@utrecht.nl

Lees ook…

Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.