Evenement, subsidie aanvragen

Wilt u een nieuw en grootschalig evenement (minstens 10.000 bezoekers) organiseren? Dan kunt u hier subsidie voor krijgen vanuit het evenementenfonds. Voor evenementen in 2019 kunt u geen subsidie meer aanvragen. Wilt u subsidie voor uw evenement in 2020 aanvragen? Dan kan dit na 1 juli 2019. Het aanvraagformulier vindt u dan op deze pagina.

Onder het kopje ‘wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet uploaden.

Deze subsidie is niet voor sportevenementen of vaste programmering van culturele podia.

Uw plan presenteren

Onderdeel van de aanvraag is een presentatie van het activiteitenplan in 5 minuten (elevator pitch) aan de toetsingscommissie. U mag met maximaal 2 mensen pitchen. De pitches vinden in de eerste week van september plaats. U ontvangt hiervoor een uitnodiging (lees hieronder).

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met de gemeente via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties zonder winstoogmerk. Belangrijke voorwaarden voor uw evenement zijn:

 • vindt plaats in de stad Utrecht
 • trekt nieuwe (bezoekers)doelgroepen aan 
 • versterkt het profiel en stadsmerk van Utrecht 
 • vergroot de naamsbekendheid van Utrecht
 • u hebt of krijgt een vergunning voor het evenement. U kunt deze aanvragen via het online loket 
 • past in de jaarkalender en de lange termijn kalender van Utrecht
 • de begroting van het evenement is helemaal gedekt en er is een minimale cofinanciering van 50%
 • verbindt zich aan het stadsmerk
 • er is sprake van duurzaamheidsmaatregelen

Bekijk de beleidsregel Evenementenfonds Utrecht voor meer eisen en de beoordelingscriteria

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal 50% van de kosten voor het evenement, met een minimum van € 25.000.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier. Bekijk hiervoor de eisen in artikel 6 van de beleidsregel.

 • Activiteitenplan
 • Planning
 • Sluitende begroting
 • Kopie bankafschrift met IBAN, voor het overmaken van de subsidie

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Wat kunt u verwachten?

Hebt u uw subsidievraag op tijd en compleet ingediend? Dan ontvangt u binnen 15 weken een besluit.
Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een uitnodiging voor de elevator pitch. De toetsingscommissie beoordeelt daarna de aanvraag. Na afloop van het evenement stuurt u ons binnen 3 maanden een inhoudelijke en financiële rapportage met een bezoekersanalyse.

Lees ook…

Naar boven