Evenement, subsidie aanvragen

Wilt u een evenement organiseren dat past bij de identiteit van Utrecht als stad van gezond stedelijk leven voor iedereen? Dan kunt u hier subsidie voor krijgen vanuit het Evenementenfonds.

Deze subsidie is niet voor vaste programmering van culturele podia en voor evenementen die al 3 keer of meer een bijdrage vanuit het Evenementenfonds hebben ontvangen.

Subsidie aanvragen

Er zijn 3 momenten waarop u subsidie kunt aanvragen (als er subsidie over is):
 • 1e ronde: tot en met 30 september 2020 voor evenementen in 2021
 • 2e ronde: van 1 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021 voor evenementen die later 2021 plaatsvinden
 • 3e ronde: vanaf 1 mei 2021 kunt u een aanvraag doen voor evenementen die in 2021 plaatsvinden
Subsidieaanvragen voor evenementen in 2020 behandelen we op volgorde van binnenkomst. Deze toetsen we vanaf 1 augustus aan dezelfde subsidieregels als aanvragen voor 2021.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier. Bekijk hiervoor de eisen in artikel 6 van de beleidsregel.

 • activiteitenplan
 • planning
 • sluitende begroting
 • kopie bankafschrift met IBAN, voor het overmaken van de subsidie

Aanvragen

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

In het formulier krijgt u de vraag de subsidieregeling te kiezen. U kiest hier het evenementenfonds, deze staat onder het thema Kunst en cultuur.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Uw plan presenteren

Onderdeel van de aanvraag in de 1e en 2de subsidieronde is een presentatie van het activiteitenplan in een pitch van 5 minuten aan de toetsingscommissie. U mag met maximaal 2 mensen pitchen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen en deze voldoet aan de voorwaarden.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Belangrijke voorwaarden voor uw evenement zijn:
 • vindt plaats in de gemeente Utrecht
 • past in de jaarkalender en de lange termijn kalender van Utrecht
 • de aanvraag/ aanvrager getuigt van professionaliteit op het gebied van productie, organisatie, financieel beheer, PR/marketing, publiekswerving, inkomstenwerving en samenwerking met andere partijen
 • de begroting is haalbaar en past bij de aanvraag
 • de begroting van het evenement is helemaal gedekt en er is een minimale cofinanciering van 50%
 • de aanvrager voor dezelfde kosten geen subsidie ontvangt van de gemeente Utrecht of een ander bestuursorgaan
 • de activiteiten voor het publiek toegankelijk zijn.
Bekijk de nadere regel Evenementenfonds Utrecht 2021 voor meer eisen en de beoordelingscriteria.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met de gemeente via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie bedraagt maximaal € 60.000. De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor het organiseren van het evenement. Alleen bij een sociaal maatschappelijk betrokken evenement kan dit afwijken.

In artikel 8 van de beleidsregel leest u meer over de hoogte van de subsidie.

Wat kunt u verwachten?

Hebt u uw subsidievraag op tijd en compleet ingediend? Dan ontvangt u binnen 13 weken een besluit.

Lees ook....

Naar boven