Bijstand, vakantie melden

Hebt u een bijstandsuitkering van de gemeente Utrecht? Dan mag u 4 weken (28 dagen) per jaar met vakantie. Gaat u naar het buitenland om een andere reden dan vakantie? Dan telt die periode ook mee voor het aantal dagen dat u weg mag. U geeft een vakantie in Nederland of het buitenland vooraf aan ons door. Ook uw verblijf in het buitenland om een andere reden dan vakantie geeft u vooraf aan ons door.

Geef vakantie door

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor u:
  • U mag in totaal 28 dagen per jaar (inclusief weekenden) op vakantie of naar het buitenland voor een ander soort bezoek, met behoud van uw bijstandsuitkering.
  • U geeft de periode dat u weg bent als het mogelijk is op zijn laatst 4 weken voor uw vertrek aan ons door.

  • U hoeft uw (vakantie)dagen niet in 1 keer op te nemen. U mag geen dagen meenemen naar een volgend jaar.
  • U moet een vertrek naar het buitenland altijd melden. Ook als het door persoonlijke omstandigheden komt, zoals een begrafenis of familiebezoek.
  • Wordt u ziek in het buitenland? Of is er een andere reden waardoor u niet op tijd terug komt? Dan stopt uw recht op de bijstandsuitkering.

Werkt u met behoud van uw uitkering of volgt u een traject?

Gaat u naar het buitenland? Dan moet u eerst toestemming vragen aan uw werkgever of begeleider die uw traject verzorgt. Blijft u in Nederland? Dan hoeft u geen toestemming te vragen. U moet wel bereikbaar blijven en uw afspraken over werk en het volgen van een traject nakomen.

Wat gebeurt er na uw melding?

U krijgt een automatische bevestiging op uw e-mailadres. Verder krijgt u geen bericht over uw melding.

U krijgt wel een brief:

  • als de werkgever of organisatie die u hulp geeft bij het zoeken naar werk geen toestemming geeft.
  • als u langer op vakantie gaat dan de toegestane periode.

U hoeft niet te melden dat u terug bent van vakantie.

Gaat u langer dan 28 dagen per jaar weg?

Bent u in totaal meer dan 28 dagen per jaar op vakantie of in het buitenland voor een ander soort bezoek? En hebt u een bijstandsuitkering? Dan zijn dit de gevolgen:

  • de 28 dagen worden uitbetaald. De overige dagen dat u op vakantie of in het buitenland bent worden niet betaald. 
  • blijft u in totaal langer dan 28 dagen op vakantie of in het buitenland voor een ander soort bezoek? Dan stopt uw uitkering. Komt u in deze situatie? Neem dan zo snel mogelijk vanuit het buitenland contact op met Werk en Inkomen. 
  • de betalingen die de gemeente voor u aan anderen doet, stopt na 28 dagen. Bijvoorbeeld aan uw zorgverzekeraar of voor uw huur. De betalingen stoppen vanaf de eerste dag van de maand waarover u (gedeeltelijk) uitkering krijgt.

Contact

Lukt het u niet om uw vakantie/verblijf in het buitenland of een wijziging online door te geven? Op de volgende manieren kunt u contact met ons opnemen: