Expat inschrijven bij de gemeente

Een expat die binnen een half jaar meer dan 4 maanden in Nederland woont, moet zich inschrijven bij de gemeente. De expat doet dit persoonlijk aan de balie. Dit moet binnen 5 werkdagen na aankomst in Nederland. Komen de partner en/of kinderen ook in Nederland wonen? Dan moeten zij zich ook persoonlijk inschrijven.

Regel als werkgever of organisatie de inschrijving voor de expat

Bent u de werkgever of organisatie die in opdracht van de werkgever de zaken voor de expat regelt? Dan bent u wat we noemen 'de erkend referent' van de expat. U kunt dan een afspraak maken via het International Welcome Centre Utrecht Region voor inschrijving in de gemeente Utrecht.

International Welcome Centre Utrecht Region

Het International Welcome Centre maakt het voor de expat makkelijker om zich in te schrijven.

 • Ze krijgen hier een burgerservicenummer (BSN).
 • Ze regelen bij de balie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hun verblijfsvergunning.
 • Ze kunnen er terecht voor Engelstalige informatie over leven en werken in de regio.
Lees meer op welcome.utrechtregion.com over wat de expat allemaal moet regelen

Afspraak maken als werkgever

Verblijfsvergunning

Wilt u verblijfsvergunningen aanvragen voor uw internationale medewerkers? Dan kunt u een erkenning als erkend referent aanvragen bij de IND.

 • U wacht eerst op de goedkeuring van de IND.
 • Daarna maakt u een afspraak bij het International Welcome Centre. U maakt een afspraak als de expat komt uit een land buiten de EU/EER dat een visumplicht heeft voor Nederland.
U hoeft geen verblijfsvergunning aan te vragen als de expat:
 • de nationaliteit heeft van een land binnen de Europese Unie
 • komt uit Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of IJsland

Inschrijven bij de gemeente

Woont de expat voor meer dan 4 maanden in Nederland? Dan schrijft hij of zij zich binnen 5 werkdagen na aankomst in Nederland in bij de gemeente.

Lees meer over inschrijven op welcome.utrechtregion.com

Maak een afspraak

Wat neemt de expat mee naar de afspraak?

 • Een geldig paspoort van iedere persoon die hij of zij inschrijft.
 • Een bewijs van uitschrijving als de vorige woonplaats Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba was.
 • Huurcontract of koopcontract van de woning in de gemeente Utrecht. Of toestemming van de huiseigenaar. Laat hiervoor dit formulier voor toestemming (pdf, 64 kB) invullen door de huiseigenaar.
 • Een ondertekende verklaring dat de expat zich tijdelijk mag inschrijven op het kantooradres van het bedrijf waarvoor hij werkt.
 • Originele documenten uit het buitenland van de expat zelf en eventueel van de kinderen (zoals een akte van geboorte of huwelijk). Dit mag ook later. Daarvoor moet de expat dan wel een 'gewone' afspraak maken bij het loket burgerzaken voor het product: buitenlandse documenten inschrijven (register foreign documents).

Minderjarige kinderen

Voor minderjarige kinderen hebben wij een geboorteakte van het kind nodig en een eventuele huwelijksakte van de ouders.

Wij accepteren alleen Engelse, Duitse en Franse akten zónder vertaling door een beëdigd vertaler. Buitenlandse documenten moeten voldoen aan de legalisatievoorschriften. Die regels zijn afhankelijk van het land dat ze afgeeft.

Vragen?

Contactgegevens: www.utrecht.nl/iwcur