Expat inschrijven bij de gemeente

Een expat die binnen een half jaar meer dan 4 maanden in Nederland woont, moet zich inschrijven bij de gemeente. De expat moet dit persoonlijk aan de balie doen, binnen 5 werkdagen na aankomst in Nederland. Wanneer de partner en/of kinderen ook in Nederland komen wonen, dan moeten zij zich ook persoonlijk inschrijven.

Regel als werkgever of organisatie de inschrijving voor de expat

Bent u de werkgever of organisatie die in opdracht van de werkgever de zaken voor de expat regelt? Dan bent u de zogenoemde erkend referent van de expat. U kunt dan een afspraak maken via het International Welcome Centre Utrecht Region voor inschrijving in de gemeente Utrecht.

International Welcome Centre Utrecht Region

Het International Welcome Centre maakt het voor de expat makkelijker om zich in te schrijven. Anders dan bij een gewone inschrijving krijgt de expat hier meteen zijn burgerservicenummer (BSN) en zijn verblijfsdocument van de IND.

Wanneer kunt u een afspraak maken?

Bent u erkend referent en is de expat afkomstig uit een land van buiten de EU/EER dat een visumplicht heeft voor Nederland? Dan doet u het volgende:

  • dien een aanvraag in voor een verblijfsdocument bij de IND en wacht op goedkeuring van uw aanvraag,
  • zodra u de goedkeuring van de IND hebt ontvangen, kunt u een afspraak maken bij het International Welcome Centre.

Bent u erkend referent en heeft de expat de nationaliteit van een land binnen de Europese Unie, of uit Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of IJsland? Dan hoeft u geen verblijfsvergunning aan te vragen. U kunt dan meteen een afspraak maken bij het International Welcome Centre.

Afspraak maken

Maak een afspraak

Hebt u vragen? Mail naar iwc@utrechtregion.com

Wat moet de expat meenemen naar de afspraak?

  • een geldig paspoort van iedere persoon die wordt ingeschreven
  • een bewijs van uitschrijving als de vorige woonplaats Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba was
  • huurcontract of koopcontract van de woning in de gemeente Utrecht. Of toestemming van de huiseigenaar. Laat hiervoor dit formulier voor toestemming (pdf, 64 kB) invullen door de huiseigenaar
  • een ondergetekende verklaring dat de expat zich tijdelijk mag inschrijven op het kantooradres van het bedrijf waarvoor hij werkt
  • originele documenten uit het buitenland van de expat zelf en eventueel van de kinderen (zoals een geboorteakte of huwelijksakte). Deze mogen ook later worden overgelegd. Daarvoor moet de expat dan wel een 'gewone' afspraak maken bij het loket burgerzaken voor het product: buitenlandse documenten inschrijven (register foreign documents)

Minderjarige kinderen

Voor minderjarige kinderen hebben wij een geboorteakte van het kind nodig en een eventuele huwelijksakte van de ouders.

Wij accepteren alleen Engelse, Duitse en Franse akten zónder vertaling door een beëdigd vertaler. Buitenlandse documenten moeten voldoen aan de daarvoor geldende legalisatievoorschriften. Die regels zijn afhankelijk van het land dat ze afgeeft.