Vrijwilligers ondersteunen, subsidie aanvragen

U kunt als organisatie deze subsidie aanvragen voor het ondersteunen van vrijwilligers.

Deze subsidie kunt u aanvragen van 1 juni tot en met 30 september.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Bekijk alle eisen en criteria in de nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning.

Wat stuurt u mee?

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 30 september.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Stuur dan ook de volgende bijlagen mee:
• kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
• kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
• kopie statuten van de organisatie

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.