Vrijwilligers ondersteunen, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

U kon als organisatie deze subsidie aanvragen voor het ondersteunen van vrijwilligers.

Voorwaarden

Bekijk alle eisen en criteria in de nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning.

Wat stuurt u mee?

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Stuur dan ook de volgende bijlagen mee:
  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.