Ontwerpbestemmingsplan, reageren

Een ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken. U kunt tijdens deze 6 weken ook reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet een zienswijze indienen. In de zienswijze geeft u aan waarom u voor of tegen het ontwerpbestemmingsplan bent.

Op utrecht.nl/bestemmingsplan ziet u welke ontwerpbestemmingsplannen er zijn en hoe u ze kunt bekijken. Hier staat ook meer informatie over het proces van het maken of veranderen van bestemmingsplannen.

Zienswijze indienen

Per brief

Stuur uw reactie (zienswijze) naar:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Zet in uw brief: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan’ en de naam van het ontwerpbestemmingsplan.

Mondeling

Voor het mondeling geven van een reactie maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 030. Geeft u daarbij aan dat u een afspraak wilt maken bij team Omgevingsrecht. Dit kan op maandag tot en met donderdag.