Samen woning duurzamer maken, subsidie aanvragen

Wilt u samen met andere bewoners in uw buurt uw woning duurzamer maken? Dan kunt u hier subsidie voor krijgen.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is er voor verschillende onderdelen:

Ondersteuning bij het vormen van een buurtinitiatief:

 • Coaching, advies en begeleiding
 • Communicatiemateriaal
 • Hulpmiddelen voor een bijeenkomst

Het uitvoeren van energiemaatregelen:

 • Kleine energiebesparende maatregelen. Dit is er voor huurders en woningeigenaren in energiearmoede
 • Energiebesparende maatregelen voor een slecht geïsoleerde woning. Dit is er voor woningeigenaren met een woning met WOZ-waarde onder het Utrechts gemiddelde van koopwoningen

Hieronder vindt u een toelichting per onderdeel:

U zet de hulp van een professionele adviseur in om voor uw bewonersgroep of buurtinitiatief tot energiebesparende maatregelen te komen. Of u gebruikt professionele klussers voor kleine energiebesparende maatregelen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld deze activiteiten:

 • bewoners voorlichten over mogelijke energiebesparende maatregelen
 • het opstellen van een plan van aanpak voor energiebesparende maatregelen
 • het zoeken en selecteren van aanbieders van energiebesparende maatregelen
 • het opstellen van een uitvraag naar aanbieders van energiebesparende maatregelen
 • het beoordelen van offertes voor energiebesparende maatregelen
 • begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen
 • aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld radiatorfolie, waterbesparende douchekop of ledlampen.

Kosten voor online of offline communicatiemateriaal, zoals flyers, brieven, portokosten, website, advertenties en campagnemateriaal voor het buurtinitiatief.

Hulpmiddelen om 1 of meerdere bijeenkomsten te kunnen organiseren. Zoals het huren van een ruimte of de huur van een beamer. Via www.utrecht.nl kunt u een buurthuis of buurtcentrum huren.

Een bijdrage voor kleine energiebesparende maatregelen voor huurders. En op de tweede plaats voor woningeigenaren in energiearmoede. Met deze laatste groep bedoelen we woningeigenaren die een (aanvullende) energievergoeding van de gemeente hebben ontvangen voor de hoge energiekosten en dit kunnen aantonen.

Een bijdrage per woningeigenaar voor het isoleren van een slecht geïsoleerde woning. Dit geldt alleen voor woningen waarvan de WOZ-waarde onder het gemeentelijk gemiddelde van € 488.000 (in 2022) ligt. De woningen hebben een energielabel D tot en met G of minimaal 2 bestaande bouwdelen die niet of slecht geïsoleerd zijn. Bouwdelen zijn bijvoorbeeld het dak, de vloer of de gevel.

Voorwaarden

 • De groep of het initiatief bestaat uit minimaal 5 woningen. Dit kunnen woningeigenaren of huurders zijn. Vereniging van Eigenaren kunnen deze subsidie niet aanvragen. Zij kunnen terecht bij het RVO.
 • De groep wil energiebesparende maatregelen uitvoeren, duurzame energie opwekken of de warmtevoorziening duurzamer maken.
 • 1 contactpersoon vraagt de subsidie voor de groep aan.
 • De aanvrager wordt niet betaald voor de werkzaamheden.
  • Voor het onderdeel energiebesparende maatregelen voor een slecht geïsoleerde woning geldt dit niet. Hier vraagt elke woningeigenaar zelf de subsidie aan.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie samen verduurzamen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Onderdeel Ondersteuning

 • Coaching, advies en begeleiding: u kunt maximaal € 5.000 voor dit onderdeel aanvragen, met een maximum van € 250 per deelnemende woning.
 • Communicatiemateriaal: u kunt maximaal € 2.500 voor dit onderdeel aanvragen, met een maximum van € 5 per deelnemende woning.
 • Hulpmiddelen voor een bijeenkomst: u kunt maximaal € 1.000 voor dit onderdeel aanvragen, met een maximum van € 2,50 per persoon.

Onderdeel Energiemaatregelen

 • Kleine energiebesparende maatregelen: u kunt maximaal € 4.000 voor dit onderdeel aanvragen, met een maximum van € 150 per deelnemende woning.
 • Energiebesparende maatregelen voor een slecht geïsoleerde woning: u kunt maximaal € 750 per bouwdeel aanvragen.

Wat stuurt u mee?

De aanvraag voor de onderdelen onder ondersteuning en de kleine energiebesparende maatregelen doet u vooraf. Deze aanvraag bestaat uit:

 • een begroting van de kosten inclusief offertes
 • een schriftelijke motivering van de noodzaak voor vergoeding van de kosten
 • Het ingevulde formulier Deelnemers aan collectief initiatief Samen verduurzamen (pdf, 82 kB). Hierop staan minimaal 5 adressen van de woningen die meedoen met het initiatief, met handtekeningen van de deelnemers.

De aanvraag voor het onderdeel energiebesparende maatregelen voor een slecht geïsoleerde woning doet u achteraf. Deze aanvraag bestaat uit:

 • De factuur of facturen van het isoleren bij de woning van de woningeigenaar. Hierop staan de minimale isolatiewaarde en het oppervlak per maatregel.
 • Een schriftelijke onderbouwing van de aanpak van het inititief. Dit is een uitleg van hoe u samen tot de keuze bent gekomen om deze isolatiemaatregel uit te voeren.
 • Het ingevulde formulier Deelnemers aan collectief initiatief Samen verduurzamen (pdf, 82 kB). Hierop staan minimaal 5 adressen van de woningen die meedoen met het initiatief, met handtekeningen van de deelnemers.
 • Een bijlage met de informatie over de uitgevoerde isolatiemaatregelen. Hieronder leest u welke informatie u mee moet sturen.

Voor uw aanvraag voor het onderdeel energiebesparende maatregelen voor een slecht geïsoleerde woning hebben wij de volgende informatie nodig.

Gegevens van de woningeigenaar en de woning

 • Voornaam en achternaam.
 • Straat en huisnummer.
 • Postcode.
 • Woonplaats.
 • WOZ-waarde van de woning.
 • Het energielabel voor de uitvoering van de isolatiemaatregel: D, E, F of G.
 • Een opsomming van de slecht geïsoleerde bouwdelen. Dit zijn er minimaal 2. Zoals de gevel, het dak, de ramen of de vloer.

Gegevens van de uitgevoerde maatregel

Dit kunnen verschillende maatregelen zijn. Bijvoorbeeld dakisolatie, vloerisolatie of het aanbrengen van HR++ glas. Vul per maatregel onderstaande informatie in:

 • Uitgevoerde maatregel.
 • De minimale Rd-waarde van de uitgevoerde maatregel.
 • De oppervlakte.

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Subsidie aanvragen

Als particulier kunt u de subsidie alleen aanvragen met DigiD. Als organisatie of zzp'er kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Na uw aanvraag

U hoort binnen 13 weken of en hoeveel subsidie u krijgt. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan dit langer duren.

Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet dan ontvangt u voor de onderdelen 90% subsidie (vooraf). Voor het onderdeel kleine energiebesparende maatregelen ontvangt u 100% subsidie (vooraf).

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

Na uw aanvraag toont u met facturen aan en laat u schriftelijk weten welke maatregelen zijn voorbereid of uitgevoerd en bij welke woningen (adressen). Op basis daarvan stellen wij de subsidie dan officieel vast en ontvangt u de overgebleven subsidie. Hebben wij u vooraf te veel betaald? Dan verrekenen we dit achteraf.

Hulp of advies bij uw aanvraag

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Meer informatie