Samen verduurzamen, subsidie aanvragen

Wilt u samen met andere woningeigenaren uw woningen (laten) verduurzamen? Als groep van 5 of meer woningen kunt u vanaf 7 januari 2021 subsidie aanvragen voor trajectbegeleiding door een energieadviseur. U kunt ook subsidie aanvragen voor ondersteuning door energieloket Jouw Huis Slimmer, ruimtehuur voor bijeenkomsten en communicatiemateriaal. Daarmee helpt de subsidie ook bestaande en nieuwe Lokale Energie Initiatieven (LEI).

Voorwaarden

 • Zowel groepen die gevormd worden voor deze subsidie, als bestaande Lokale Energie Initiatieven mogen een aanvraag doen.
 • De groep of het Lokaal Energie Initiatief moet uit minimaal 5 woningen bestaan.
 • Het Lokale Energie Initiatief moet gericht zijn op isolerende maatregelen, duurzame energieopwekking en/of een duurzamere warmtevoorziening.
 • De groep van woningeigenaren moet van plan zijn om isolerende maatregelen uit te voeren, duurzame energieopwekking en/of een duurzamere warmtevoorziening te realiseren.
 • Binnen 18 maanden moeten 1 of meer energiemaatregelen aan de woningen zijn uitgevoerd bij minimaal 5 woningen van de totale groep/het totale initiatief waar de aanvraag voor is ingediend.
 • De subsidie kan voor de groep of het initiatief worden aangevraagd door een natuurlijke of rechtspersoon, die werkt als trekker en/of contactpersoon van het initiatief.
 • De aanvrager wordt niet betaald voor de werkzaamheden.
 • Als het initiatief al subsidie ontvangt van de Rijksoverheid, dan kan zij geen gebruik maken van deze subsidie. Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en voorwaarden in de Nadere Regel.

Waar is de subsidie voor?

Woningeigenaren die gezamenlijk een verduurzamingstraject aangaan

A. Trajectbegeleiding door een energieadviseur

Maximaal € 140 per deelnemende woningeigenaar, met een maximum van € 1400. Begeleiding door een energieadviseur geselecteerd door de gemeente (de Jonge Milieu Advies, Energiepaleis, Energiegarant Advies BV, Woondokter) om als initiatief samen energiemaatregelen te nemen. Het gaat om:
 • Het opstellen van een plan van aanpak, met een analyse en verantwoording van de gewenste en/of aanbevolen energiemaatregel(-en), op basis van de woningtypes.
 • Het opstellen van de uitvraag naar aanbieders van de energiemaatregel, het zoeken en selecteren van aanbieders en het beoordelen van offertes.
 • Bewoners voorlichten over de te nemen maatregelen tijdens (een) bijeenkomst(-en), eventueel om extra woningeigenaren te werven.
 • Begeleiding bij de uitvoering van energetische maatregelen aan de woningen.
 • Kijk voor meer informatie over trajectbegeleiding en begeleiders op Jouw Huis Slimmer.nl
Onder bepaalde voorwaarden kunnen groepen woningeigenaren ook van B tot en met D gebruikmaken. Bijvoorbeeld als ze gaan uitbreiden tot een Lokaal Energie Initiatief.

Bestaande en nieuwe Lokale Energie Initiatieven

B. Ondersteuning door het energieloket

 • Maximaal € 1.850.
 • De kosten voor ondersteuning van het energieloket Jouw huis slimmer, waaronder aanmelding van uw initiatief op Jouw Huis Slimmer.

C. Huur van een ruimte

 • Het huren van een ruimte voor bijeenkomsten, in een buurtcentrum van de gemeente Utrecht, met een maximum van € 726.

D. Communicatiemateriaal

 • Maximaal € 250 bij 5 tot 30 deelnemers.
 • Maximaal € 3.500 bij meer dan 30 deelnemers.
 • De kosten voor de productie van communicatiematerialen, advertenties en/of een campagne om het initiatief te promoten.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:
 • een begroting van de kosten per onderdeel dat u aanvraagt, inclusief offertes voor:
  • trajectbegeleiding door een energieadviseur, en/of
  • ondersteuning door het energieloket, en/of
  • huur van een ruimte, en/of
  • communicatiemateriaal
 • een beschrijving van uw motivatie om vergoeding aan te vragen voor 1 of meerdere onderdelen (A, B, C, D) van de subsidie.
Mijn buren en ik wonen in huizen uit het bouwjaar 1965. Aan deze huizen is, op 1 uitbouw in de tuin op nummer 3 na, niets verbouwd sinds die tijd. Alle huizen hebben enkel glas en zover wij weten geen, of weinig dakisolatie. We merken dat we allemaal veel moeten stoken om het huis te verwarmen, met de daarbij behorende kosten.

Wij hebben allemaal al een tijd het idee om onderhoud te plegen aan het huis. Een aantal van ons is van plan een nieuwe keuken te plaatsen, ik zelf wil de zolder verbouwen tot slaapkamer in verband met de komst van een baby en 1 iemand wil een nieuwe vloer op de benedenverdieping. We zouden graag samen willen kijken hoe we dit kunnen combineren met verduurzamende maatregelen, maar weten niet goed wat er mogelijk is en waar we moeten beginnen. We vragen deze subsidie dan ook aan om hier hulp bij te krijgen.

Aanvulling voor een energie initiatief, waarbij je aanspraak kan maken op subsidie voor communicatiemiddelen of de huur van een ruimte in het buurtcentrum

Wij willen ook gebruikmaken van de subsidie om meer straatgenoten te betrekken. Hiervoor willen we een oproep doen in de lokale krant en een informatieavond in een buurtcentrum organiseren.
 • De oproep in de krant kost € 150
 • De informatieavond kost € 300 huur van het buurtcentrum, plus € 100 voor koffie/thee/koekjes.
In totaal vragen wij daarom € 550,00 aan.

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:
 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. U kunt de onderdelen (A, B, C, D) apart van elkaar aanvragen, maar u mag ze ook combineren in 1 aanvraag. In het aanvraagformulier kunt u aangeven voor welke onderdelen u subsidie aanvraagt.

Als inwoner kunt de subsidie alleen aanvragen met DigiD. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Na uw aanvraag

U hoort binnen 13 weken of en hoeveel subsidie u krijgt. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan dit langer duren. Voordat u gebruikmaakt van de begeleiding/ondersteuning (A, B, C en/of D), hoort u hoeveel subsidie u krijgt. De helft van het bedrag betalen wij vooraf voor de begeleiding/ondersteuning.

Hebt u gebruikgemaakt van bovenstaande begeleiding en ondersteuning? Dan vragen we u dit aan te tonen met facturen en aan te geven welke energiemaatregelen zijn uitgevoerd. Vervolgens stellen wij de subsidie vast en ontvangt u de rest van het subsidiebedrag.

Hulp of advies bij uw aanvraag

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Meer informatie