Samen woning duurzamer maken, subsidie aanvragen

Wilt u samen met andere bewoners in uw buurt uw woning duurzamer maken? Dan kunt u hier subsidie voor krijgen.

Waar is de subsidie voor?

Ondersteuning

U zet de hulp van een professionele coach, adviseur of begeleider in om voor uw bewonersgroep of buurtinitiatief tot energiebesparende en duurzame maatregelen te komen. Of u gebruikt professionele klussers voor kleine energiebesparende maatregelen.

Voor de ondersteuning kunt u denken aan de inzet van een professional voor bijvoorbeeld deze activiteiten:

 • bewoners voorlichten over mogelijke energiebesparende en duurzame maatregelen
 • het opstellen van een plan van aanpak voor energiebesparende en duurzame maatregelen
 • het zoeken en selecteren van aanbieders van energiebesparende en duurzame maatregelen
 • het opstellen van een uitvraag naar aanbieders van energiebesparende en duurzame maatregelen
 • het beoordelen van offertes voor energiebesparende en duurzame maatregelen
 • begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende en duurzame maatregelen
 • aanbrengen van kleine energiebesparende en duurzame maatregelen 

Communicatiemateriaal

Kosten voor online of offline communicatiemateriaal, zoals flyers, brieven, portokosten, website, advertenties en campagnemateriaal voor het bewoners- of buurtinitiatief.

Hulpmiddelen voor een bijeenkomst

Hulpmiddelen om 1 of meerdere bijeenkomsten te kunnen organiseren. Zoals het huren van een ruimte of de huur van een beamer. Via www.utrecht.nl kunt u een buurthuis/-centrum huren.

Kleine energiebesparende maatregelen voor huurders en woningeigenaren in energiearmoede

Een bijdrage voor kleine energiebesparende maatregelen voor huurders. En op de tweede plaats voor woningeigenaren in energiearmoede. Met deze laatste groep bedoelen we woningeigenaren die een (aanvullende) energievergoeding van de gemeente hebben ontvangen voor de hoge energiekosten en dit kunnen aantonen.

Voorwaarden

 • De groep of het initiatief bestaat uit minimaal 5 woningen. Dit kunnen woningeigenaren of huurders zijn. Vereniging van Eigenaren kunnen deze subsidie niet aanvragen. Zij kunnen terecht bij het RVO.
 • De groep wil energiebesparende maatregelen uitvoeren, duurzame energie opwekken of de warmtevoorziening duurzamer maken.
 • Een natuurlijke of rechtspersoon (als trekker/contactpersoon) kan de subsidie voor de groep of het initiatief aanvragen.
 • De aanvrager wordt niet betaald voor de werkzaamheden.
 • Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en voorwaarden in de Nadere Regel.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Onderdeel Ondersteuning: u kunt maximaal € 2.500 voor dit onderdeel aanvragen, met een maximum van € 250 per deelnemende woning.
 • Onderdeel Communicatiemateriaal: u kunt maximaal € 2.500 voor dit onderdeel aanvragen, met een maximum van € 5 per deelnemende woning.
 • Onderdeel Hulpmiddelen voor een bijeenkomst: u kunt maximaal € 1.000 voor dit onderdeel aanvragen, et een maximum van € 2,50 per persoon.
 • Onderdeel Kleine energiebesparende maatregelen voor huurders en woningeigenaren in energiearmoede: u kunt maximaal € 4.000 voor dit onderdeel aanvragen, met een maximum van € 150 per deelnemende woning.

Wat stuurt u mee?

Bij de aanvraag vragen we om:

 • een begroting van de kosten inclusief offertes
 • een schriftelijke motivering van de noodzaak voor vergoeding van de kosten

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Subsidie aanvragen

Als particulier kunt u de subsidie alleen aanvragen met DigiD. Als organisatie of zzp'er kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Na uw aanvraag

U hoort binnen 13 weken of en hoeveel subsidie u krijgt. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan dit langer duren.

Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet dan ontvangt u voor de onderdelen 90% subsidie (vooraf). Voor onderdeel D ontvangt u 100% subsidie (vooraf).

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

Na uw aanvraag toont u met facturen aan en laat u schriftelijk weten welke maatregelen zijn voorbereid of uitgevoerd en bij welke woningen (adressen). Op basis daarvan stellen wij de subsidie dan officieel vast en ontvangt u de overgebleven subsidie. Hebben wij u vooraf te veel betaald? Dan verrekenen we dit achteraf.

Voor de onderdelen ontvangt u achteraf de overgebleven 10% subsidie als u aantoont dat uw bewonersgroep of buurtinitiatief daadwerkelijk energiebesparende en duurzaammakende maatregelen heeft aangebracht.

Hulp of advies bij uw aanvraag

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Meer informatie