Verklaring van in leven zijn of attestatie de vita

Een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita, is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs. U kunt een verklaring van in leven zijn of een attestatie de vita alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Verklaring van in leven zijn (Nederlandstalig)

Een verklaring van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Hierop staat dan dat u als levend bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze verklaring is in het Nederlands opgesteld en kunt u daarom alleen gebruiken in Nederland, Nederlandstalige delen van België, Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Attestatie de vita (internationaal, meertalig)

Voor een attestatie de vita krijgt u een uittreksel dat wordt gemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit is een verklaring van in leven zijn dat wordt gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld en is dus internationaal te gebruiken. Een attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. In de attestatie de vita staat dat u in leven bent verschenen aan de balie.

Moet u betalen voor een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita?

Niet betalen, gratis afgifte

Vraagt een (pensioen)fonds een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita van u? Dan hoeft u niet te betalen als het gaat om een uitkering van een pensioenregeling. Neem voor de gratis afgifte van de verklaring het schriftelijk verzoek mee van uw (pensioen)fonds. Gratis afgifte geldt ook als u het nodig hebt voor een pensioenfonds binnen de Europese Unie. Neem dan ook het schriftelijk verzoek van uw pensioenfonds mee.

Wel betalen

In andere gevallen, zoals een aanvullende koopsom, lijfrente of levensverzekering moet u wél betalen voor de verklaring.

Verklaring van in leven zijn aanvragen

Hebt u een verklaring van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland, Nederlandstalige delen van België, Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius of Saba?

Dan kunt u dit op de volgende manieren aanvragen: 

 • U vraagt hiervoor digitaal met DigiD een uittreksel BRP aan, en u kiest voor het document ‘bewijs van in leven zijn’. U krijgt het bewijs van leven binnen 5 werkdagen toegestuurd. Let op: U kunt de verklaring niet digitaal met uw DigiD aanvragen als u het bewijs van in leven kosteloos nodig hebt voor een pensioenfonds. Dan moet u langskomen met de brief van uw pensioenfonds.

 • U kunt langskomen aan de balie. U krijgt de verklaring van in leven zijn direct mee. Hiervoor maakt u een afspraak. Zonder afspraak kunt u niet langskomen.

  Maak afspraak

  U hebt bij uw afspraak het volgende nodig:
  • een geldig identiteitsbewijs
  • contant geld of uw pinpas (het bedrag dat u betaalt staat onder het kopje 'Kosten')
  • de brief van uw pensioenfonds (als uw pensioenfonds om een bewijs van in leven zijn vraagt)
  Vraagt u de verklaring voor iemand anders? Dan neemt u ook naar de afspraak mee:
  • machtigingsformulier (pdf)
  • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet

Kosten verklaring van in leven zijn 2022

Aan de balie of via DigiD: € 18,10
Schriftelijk: € 23,10

Attestatie de vita aanvragen

Hebt u een internationale attestatie de vita nodig voor gebruik in het buitenland? Maak dan een afspraak. U kunt een attestatie de vita alleen persoonlijk aan de balie aanvragen. Dit komt omdat wij verplicht zijn om persoonlijk vast te stellen dat u nog in leven bent. U krijgt de attestatie de vita direct mee.

Maak afspraak

U hebt bij uw afspraak het volgende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw pinpas of contant geld (het bedrag dat u betaalt staat onder het kopje 'Kosten')
 • de brief van uw pensioenfonds (als uw pensioenfonds om een attestatie de vita vraagt)

Kosten attestatie de vita 2022

Aan de balie: € 14,30