Tozo levensonderhoud aanvragen

Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer of zzp’er? En hebt u door het coronavirus financiële problemen gekregen? Dan kunt u misschien Tozo levensonderhoud aanvragen.

Wilt u Tozo 3 bedrijfskrediet aanvragen? Ga naar Tozo 3 bedrijfkrediet aanvragen.

Hebt u Tozo (aangevraagd) en verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan aan ons door.

Hoogte Tozo 3 levensonderhoud

 • Tozo 3 levensonderhoud vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum voor maximaal 6 maanden, in de periode van oktober 2020 tot en met maart 2021.
 • De hoogte van de uitkering hangt af van uw leeftijd en leefsituatie.
Maximumbedragen Tozo-levensonderhoud
Uw situatie Netto maximumbedrag per maand vanaf 1 januari 2021
Alleenstaande jonger dan 21 jaar met of zonder kind(eren) € 265,49
Alleenstaande van 21 jaar of ouder met of zonder kind(eren) € 1.075,44
(Echt)paar beiden jonger dan 21 jaar, zonder kind(eren)  € 530,98
(Echt)paar beiden jonger dan 21 jaar, met kind(eren) € 838,25
(Echt)paar waarvan 1 persoon 21 jaar of ouder en 1 persoon jonger dan 21 jaar, zonder kind(eren) € 1.033,66
(Echt)paar waarvan 1 persoon 21 jaar of ouder en 1 persoon jonger dan 21 jaar, met kind(eren) € 1.340,93
(Echt)paar beiden 21 jaar of ouder, met of zonder kind(eren) € 1.536,34

Deze uitkering is een gift. U hoeft dit dus niet terug te betalen.

Voorwaarden Tozo 3 levensonderhoud

U bent zelfstandig ondernemer of zzp’er en:

 • u bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
 • u woont in de gemeente Utrecht, Stichtse Vecht of De Ronde Venen
 • uw inkomsten zijn door het coronavirus (bijna helemaal) weggevallen
 • u werkt(e) minimaal 24 uur per week in uw bedrijf
 • u bent ingeschreven bij de KvK voor 18 maart 2020
 • uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt(e) vooral in Nederland
 • u hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf
 • u kunt geen studiefinanciering krijgen. Uitzondering: Bent u 27 jaar of ouder? En krijgt u studiefinanciering en hebt u een (studerende) partner? Dan kunt u misschien Tozo krijgen. Wij kijken dan bij uw aanvraag of u Tozo nodig hebt voor uw levensonderhoud
 • u en uw eventuele partner verdienen samen niet meer dan € 1.500 per maand
 • u mag maximaal 4 weken in het buitenland verblijven. En u moet binnen die 4 weken weer teruggaan naar uw woning.

Vermogenstoets in Tozo 3 levensonderhoud komt later

In Tozo 3 levensonderhoud zou vanaf 1 oktober 2020 een extra voorwaarde komen: een beperkte vermogenstoets. Deze vermogenstoets houdt in dat u met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen niet in aanmerking komt voor Tozo 3. Het kabinet heeft eind september besloten dat de vermogenstoets tijdelijk vervalt. U kunt voor de maanden oktober tot en met maart een aanvraag doen zonder vermogenstoets. De vermogenstoets komt wel in Tozo 3 over de maanden april tot en met juni 2021. In de loop van maart 2021 kunt u voor die maanden online een aanvraag doen.

Aanvragen Tozo 3 levensonderhoud

U kunt geen aanvraag meer doen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020. Dit was mogelijk tot 1 december 2020. U kunt een aanvraag doen met uw DigiD vanaf de 1e van de maand waarin u een aanvraag doet.

Welke bewijsstukken hebt u nodig

Deze bewijsstukken hebt u nodig bij uw aanvraag:

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en van uw eventuele partner, bijvoorbeeld paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning (een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs bij een uitkeringsaanvraag).
 • Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Kopie laatste afschrift van uw bankrekening waarop u de uitkering uitbetaald wilt hebben. Uw naam en bankrekeningnummer moeten duidelijk zichtbaar zijn.  

Hebt u ook Tozo 1 en/of 2 aangevraagd? Dan hoeft u minder gegevens in te vullen.

U kunt geen aanvraag meer doen voor Tozo 1 of 2. Tozo 1 kon u aanvragen tot en met 3 juni 2020 en Tozo 2 tot en met 30 september 2020.

Verandering doorgeven

Hebt u Tozo levensonderhoud (aangevraagd) en verandert er iets in uw (financiële) situatie? Dan geeft u dit aan ons door. U kunt ook een verandering in de periode waarover u Tozo wilt ontvangen aan ons doorgeven.

Geef de verandering door

Vragen

Bekijk de veelgestelde vragen op utrecht.nl/vragentozo.

Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar tozo@utrecht.nl en zet in het onderwerp uw zaaknummer of 'hulp bij aanvraag' als u nog geen zaaknummer hebt. Of bel naar 030 - 286 52 11.

Bijstand voor zelfstandigen

Niet getroffen door corona, maar wel hulp nodig? U kunt ook volgens de gewone regeling bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Naar boven