Samenvoegen woonruimte, vergunning

Wilt u meerdere woningen samenvoegen? Dan hebt u een samenvoegingsvergunning nodig als iemand anders in de woning gaat wonen of de ruimte gaat gebruiken als kantoor of praktijk.

De samenvoegingsvergunning is er om de woningvoorraad voor starters en doorstromers op de woningmarkt te beschermen.
Daarnaast hebt u ook een omgevingsvergunning nodig als u gaat verbouwen of wilt afwijken van een bestemmingsplan.

Vraag de samenvoegingsvergunning aan

Voorwaarden

  • Er wordt voldaan aan de algemene leefbaarheidstoets:
    Er wordt gekeken naar de weerbaarheid van de buurt, het onderhoudsniveau van het pand en de situatie in de straat (straatbeeld). Ook neemt de gemeente het klachtenpatroon uit de buurten en het algemeen buurtoordeel uit de Utrechtse Wijkenmonitor mee bij de belangenafweging. Het kan zijn dat de vergunning wordt geweigerd omdat de leefbaarheid wordt aangetast door het samenvoegen van de woonruimte (voor het samenvoegen van een woning gelden geen fysieke leefbaarheidseisen).
  • Er wordt voldaan aan de volkshuisvestelijke toets:
    De gemeente weegt het belang van de aanvrager af tegen het belang van het behoud van de zelfstandig woonruimte. Als het belang van het behoud van de zelfstandige woonruimte zwaarder weegt, dan moet u compensatie betalen voor het samenvoegen van de zelfstandige woonruimten.

Kosten 2022

€ 2.527,65  per woning die verloren gaat.
€    241,00  compensatie per vierkante meter woonruimte die verloren gaat.

Voegt u een woonruimte samen zonder aan de regels te voldoen? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen van maximaal € 18.500,00.

Wet -en regelgeving