Loonkosten, subsidie aanvragen

Bent u werkgever en neemt u iemand in dienst met een arbeidsbeperking? Dan kunt u misschien loonkostensubsidie krijgen.

De eerste 6 maanden van het dienstverband krijgt u direct een subsidie van 50% van het wettelijk minimumloon. Dit heet forfaitaire loonkostensubsidie. Daarna stelt een loonwaarde-expert de loonwaarde van de werknemer vast op de werkplek. U ontvangt dan loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Het maximum is 70% van het minimumloon.

Voorbeeld: uw werknemer heeft een loonwaarde van 70%. De loonkostensubsidie is dan 30% van het wettelijk minimumloon.

Voorwaarden

Dit zijn de meest belangrijke voorwaarden voor loonkostensubsidie:
 • Uw werknemer is opgenomen in het landelijk doelgroepregister. Of wij hebben met u afgesproken dat uw werknemer de praktijkroute volgt.
 • Uw werknemer woont in Utrecht.
 • U vraagt de subsidie uiterlijk binnen 3 maanden na het begin van het dienstverband aan.

Wat stuurt u mee?

U stuurt altijd mee:
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst

Vraagt u voor het eerst loonkostensubsidie bij ons aan? Stuur ons dan ook:
 • een uittreksel Kamer van Koophandel
 • een kopie bankafschrift van de bankrekening waarop u de loonkostensubsidie wilt ontvangen

Aanvragen

Vraag de loonkostensubsidie zo snel mogelijk aan. In ieder geval binnen 3 maanden na het begin van het dienstverband.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Hebben wij uw aanvraag en alle bewijsstukken ontvangen? Dan hoort u binnen 6 weken ons besluit over uw aanvraag. Is er een loonwaardemeting nodig bij u op de werkplek? Dan schorten wij uw aanvraag tijdelijk op. Een door ons ingehuurde loonwaarde-expert neemt dan contact met u op voor het plannen van een afspraak. Hebben wij de uitslag van de loonwaardemeting ontvangen? Dan gaan wij verder met de beoordeling van uw aanvraag.

Veranderingen doorgeven

Ontvangt u al loonkostensubsidie, en verandert er iets in de situatie? Geeft dit direct aan ons door. Deze veranderingen zijn bijvoorbeeld belangrijk om aan ons door te geven:

 • ander bankrekeningnummer
 • verandering van taken en/of functie
 • verandering in het aantal uur
 • stopzetten van het dienstverband
 • verhuizing van de werknemer naar een andere gemeente

Verhuist een werknemer waar u loonkostensubsidie voor krijgt naar een andere gemeente?

Vanaf 1 juli zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de loonkostensubsidie van die werknemer. Dit komt door een verandering in de wet. Wij stoppen de loonkostensubsidie dan. En de nieuwe woongemeente neemt dit over. Wij geven hiervoor gegevens van uw werknemer door aan die gemeente. Hierover krijgen u en uw werknemer een brief van ons met informatie. En u krijgt van de nieuwe woongemeente een brief met een besluit over de loonkostensubsidie.

Verhuist een werknemer waar u loonkostensubsidie voor krijgt naar onze gemeente?

Vanaf 1 juli zijn wij verantwoordelijk voor de loonkostensubsidie van die werknemer. Dit komt door een verandering in de wet. De gemeente waar uw werknemer eerst woonde geeft gegevens van uw werknemer aan ons door. U krijgt van ons een brief met een besluit over de loonkostensubsidie. En uw werknemer krijgt van ons een brief met informatie.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw bedrijfsadviseur van het werkgeversservicepunt. Weet u niet wie dat is, of hebt u nog geen bedrijfsadviseur? Bel dan naar 030 - 300 29 22.