Vergoeding energiekosten aanvragen

Aardgas en elektriciteit zijn veel duurder geworden. Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u misschien dit jaar 1 keer een bedrag van € 1.300 voor hoge energiekosten krijgen per huishouden. Dit noemen we de energievergoeding. Vraag deze vergoeding over 2022 op tijd aan. Dit kan tot en met 31 december 2022.

Hebt u nu niet genoeg aan de energievergoeding van € 1.300? Of is uw inkomen te hoog om die energievergoeding aan te vragen? Kijk dan of u de aanvullende energievergoeding kunt krijgen.

Voorwaarden

 • U woont in Utrecht.
 • U mag volgens de wet in Nederland wonen.
 • U hebt een netto inkomen lager dan:
  • alleenstaande: € 1.652,73
  • getrouwd of samenwonend: € 2.320,55
  • alleenstaande (ouder) en u hebt AOW: € 1.838,51
  • getrouwd of samenwonen en 1 van of beiden hebben AOW: € 2.490,54
Als u een woning huurt:
 • U bent hoofdbewoner en betaalt huur aan een woningcorporatie of commerciële verhuurder
Als u woningeigenaar bent:
 • U woont zelf in uw woning

Wie krijgen geen energievergoeding?

In de volgende situaties krijgt u geen energievergoeding:

 • U bent dak- of thuisloos en hebt alleen een briefadres in de gemeente.
 • U woont in een instelling of opvanghuis.
 • U studeert en hebt recht op studiefinanciering. Bent u student en hebt u een eigen energiecontract? En komt u door de hoge energierekening in financiële problemen? Misschien kunt u dan de aanvullende energievergoeding aanvragen.
 • U bent jonger dan 21 jaar. Hebt u woonkosten en hebt u daar bewijs van? En kunt u niet terecht bij uw ouder(s) voor financiële hulp? Dan kunt u wel een aanvraag doen.

Wat stuurt u mee?

Als u geen U-pas hebt:
 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (een paspoort, verblijfsvergunning of een ID-kaart, geen rijbewijs).
 • Kopieën van loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden.
 • Kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 als u inkomen heeft als zelfstandige.
 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de energievergoeding wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien.
Als u een U-pas hebt:
 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (een paspoort of een ID-kaart, geen rijbewijs).
 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de energievergoeding wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien.

U hoeft bij uw aanvraag geen bewijs mee te sturen dat uw energiekosten zijn gestegen.

Aanvragen energievergoeding in 2022

U hebt DigiD nodig bij uw aanvraag. U kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag doen. Aanvragen die vanaf 1 januari 2023 binnenkomen, kunnen wij niet behandelen. 

Had u de energievergoeding van € 800 al op uw rekening ontvangen? Dan kunt u geen aanvraag doen. Half oktober hebt u ook het bedrag van € 500 automatisch op uw rekening ontvangen.

Energievergoeding in 2023

Het kabinet heeft in september gezegd dat de energievergoeding van € 1.300 ook aangevraagd kan worden in 2023. En dat gemeenten misschien eerder nog een voorschot kunnen geven van € 500. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk. U kunt met het formulier dat nu op de website staat alleen een aanvraag doen voor het bedrag van € 1.300 in 2022. In het nieuwe jaar leest u op deze pagina wanneer u een aanvraag kunt doen voor 2023.

Hulp bij uw aanvraag

Een aanvraag doen met het online aanvraagformulier hierboven is de snelste manier. Veel persoonsgegevens worden al automatisch ingevuld, omdat u uw DigiD gebruikt. Misschien kan iemand u helpen bij uw online aanvraag. Bijvoorbeeld een familielid. U kunt voor hulp ook terecht bij de Geldzaak in Utrecht, of bij het buurtteam bij u in de buurt.

Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op via 030 – 286 52 11. Wij kijken samen met u wat in uw situatie de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag. Wilt u uw gehele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak.

Na uw aanvraag

Wij nemen binnen 8 weken na uw aanvraag een besluit. U ontvangt hierover een brief.

Waarvoor is de energievergoeding?

De energievergoeding is voor het betalen van hoge energiekosten. Daarom raden wij u aan om het bedrag apart te zetten voor het betalen van de energierekening.

Geen gevolgen voor toeslagen

U ontvangt de energievergoeding onbelast. Dit betekent dat het geen gevolgen heeft voor uw belastbaar inkomen. Daarom heeft het ook geen gevolgen voor uw recht op en de hoogte van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Het heeft ook geen gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg. En geen gevolgen voor kwijtschelding van gemeentelijke en/of waterschapsbelasting.

Gratis energiebox

Wilt u besparen op uw energiekosten? Vraag dan de gratis energiebox aan. Dit is een doos met producten en tips van een energiecoach.

Geldzorgen

Maakt u zich zorgen over het betalen van de hoge energierekening of andere rekeningen? Dan is het goed als u contact opneemt voor gratis hulp:

 • U kunt hulp bij geldzorgen krijgen van de gemeente of het buurtteam. U kiest zelf waar u het liefst geholpen wilt worden.
 • Bent u 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar? Kijk dan op Hulp bij geldzorgen voor jongeren hoe wij u kunnen helpen.
 • U kunt met vragen of zorgen over geldzaken ook terecht bij de Geldzaak. U kunt langsgaan zonder afspraak, een afspraak maken, whatsappen, mailen of bellen. Kijk voor alle informatie op de Geldzaak.
Andere regelingen voor extra geld of hulp leest u op Geld en hulp bij rondkomen.

Bent u ondernemer?

Misschien kunt u dan voor hoge energiekosten een tegemoetkoming voor ondernemers aanvragen. Dit kan tot en met 14 december 2022.