Vergoeding energiekosten aanvragen

Aardgas en elektriciteit zijn veel duurder geworden. Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u misschien dit jaar 1 keer een bedrag van € 800 voor hoge energiekosten krijgen per huishouden.

Extra bedrag van € 500

De regering heeft in juli gezegd dat de energievergoeding wordt verhoogd van € 800 naar € 1.300. Hebt u de vergoeding van € 800 al ontvangen? Of hebt u een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt het extra bedrag van € 500 automatisch van ons. Wilt u de energievergoeding nu aanvragen? U kunt nu een aanvraag doen voor € 800. En nog niet voor € 1.300. Als u recht hebt op de energievergoeding, krijgt u het extra bedrag van € 500 ook automatisch van ons. Op dit moment weten wij nog niet in welke maand u het extra bedrag van € 500 ontvangt. Zodra wij dit weten leest u dit op deze pagina.

Voorwaarden

 • U woont in Utrecht.
 • U mag volgens de wet in Nederland wonen.
 • U hebt een inkomen lager dan 125% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Onder Inkomensgrens ziet u welk bedrag dit in uw situatie is.
Als u een woning huurt:
 • U bent hoofdbewoner en betaalt huur aan een woningcorporatie of commerciële verhuurder.
Als u woningeigenaar bent:
 • U woont zelf in uw woning.

Inkomensgrens

 1. Kijk in de tabel hieronder wat uw woonsituatie is.
 2. In de tweede kolom ziet u welke bijstandsnorm voor u geldt.
 3. Is uw netto-inkomen* per maand lager dan dat bedrag? Dan heeft u waarschijnlijk recht op de energievergoeding.

Netto-inkomen uit loondienst, zelfstandig werk, uitkeringen van het UWV en SVB tellen mee.

* Is uw netto inkomen door loonbeslag lager dan de voor u geldende inkomensgrens? Upload dan bij uw aanvraag uw laatste loonstrook waarop staat dat beslag is gelegd op uw loon.

Woonsituatie en inkomensgrens: bedragen tot 30 juni 2022

Woonsituatie

Bijstandsnorm

125% van de bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.091,71 netto

€ 1.364,64 netto

Getrouwd of samenwonend

€ 1.559,58 netto € 1.949,48 netto
Woonsituatie en inkomensgrens: bedragen vanaf 1 juli tot en met 31 december 2022

Woonsituatie

Bijstandsnorm

125% van de bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.101,82 netto

€ 1.377,28 netto

Getrouwd of samenwonend

€ 1.574,03 netto € 1.967,54 netto

Wie krijgen geen energievergoeding?

In de volgende situaties krijgt u geen energievergoeding:

 • U bent dak- of thuisloos en hebt alleen een briefadres in de gemeente.
 • U woont in een instelling of opvanghuis.
 • U studeert en hebt recht op studiefinanciering. Het kan zijn dat de landelijke regels voor u als student nog veranderen. En dat u de energievergoeding dan misschien wel kunt aanvragen en krijgen. Wij verwachten dat wij hierover eind september of begin oktober meer weten. Als dat zo is, leest u dat op deze pagina. 
 • U bent jonger dan 21 jaar. Hebt u woonkosten en hebt u daar bewijs van? En kunt u niet terecht bij uw ouder(s) voor financiële hulp? Dan kunt u wel een aanvraag doen.

Wat stuurt u mee?

Als u geen U-pas hebt:
 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (een paspoort of een ID-kaart, geen rijbewijs).
 • Kopieën van loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden.
 • Kopie van de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting.
 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de energievergoeding wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien.
Als u een U-pas hebt:
 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (een paspoort of een ID-kaart, geen rijbewijs).
 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de energievergoeding wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien.

U hoeft bij uw aanvraag geen bewijs mee te sturen dat uw energiekosten zijn gestegen.

Aanvragen

U hebt DigiD nodig bij uw aanvraag. U kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag doen.

Hebt u de energievergoeding van € 800 begin april automatisch op uw rekening ontvangen? Dan kunt u geen aanvraag doen. U krijgt het bedrag 1 keer.

Hulp bij uw aanvraag

Een aanvraag doen met het online aanvraagformulier hierboven is de snelste manier. Veel persoonsgegevens worden al automatisch ingevuld, omdat u uw DigiD gebruikt. Misschien kan iemand u helpen bij uw online aanvraag. Bijvoorbeeld een familielid. U kunt voor hulp ook terecht bij het buurtteam bij u in de buurt.

Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op via 030 – 286 52 11. Wij kijken samen met u wat in uw situatie de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag. Wilt u uw gehele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak.

Na uw aanvraag

Wij nemen binnen 8 weken na uw aanvraag een besluit. U ontvangt hierover een brief.

Waarvoor is de energievergoeding?

De energievergoeding is voor het betalen van hoge energiekosten. Daarom raden wij u aan om het bedrag apart te zetten voor het betalen van de energierekening.

Geen gevolgen voor toeslagen

U ontvangt de energievergoeding onbelast. Dit betekent dat het geen gevolgen heeft voor uw belastbaar inkomen. Daarom heeft het ook geen gevolgen voor uw recht op en de hoogte van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. En het heeft ook geen gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Extra vergoeding naast de energievergoeding van € 800

Hebt u aan de energievergoeding van € 800 niet genoeg om de gestegen energiekosten te betalen? Misschien kunt u dan nog een extra vergoeding krijgen als het volgende voor u geldt:

 • u hebt een nieuw vast contract afgesloten en betaalt nu een hoger tarief. Of u hebt hogere energiekosten door een variabel tarief. Of uw energieleverancier is failliet gegaan en u hebt een nieuwe leverancier.
 • deze wijziging is op 1 november 2021 of daarna ingegaan.
 • u hebt een laag inkomen en uw vermogen is niet meer dan:
  • € 6.505 als u alleenstaand bent
  • € 13.010 als u een alleenstaande ouder bent, gehuwd bent of samenwoont
 • Eigen vermogen is bijvoorbeeld geld op betaalrekeningen, spaargeld, cryptogeld, aandelen en obligaties, een auto, caravan, of antiek en sieraden.
 • uw nieuwe energierekening is minimaal € 85 hoger dan uw oude energierekening.

Bel ons dan op 030 - 286 52 11. Dan kijken wij of u de extra vergoeding kunt aanvragen. U kunt dan een aanvraag doen vanaf de maand voor uw aanvraag. Wij berekenen bij uw aanvraag wat u zelf kunt betalen. Wij kijken hierbij naar uw inkomen en vermogen (en dat van uw eventuele gezinsleden). Hebt u een inkomen op bijstandsniveau? Dan vergoeden wij het bedrag dat u meer betaalt. Hoe hoger uw inkomen is, hoe lager de vergoeding is.

Gratis energiebox

Wilt u besparen op uw energiekosten? Vraag dan de gratis energiebox aan. Dit is een doos met producten en tips van een energiecoach.

Geldzorgen

Maakt u zich zorgen over het betalen van de hoge energierekening of andere rekeningen? Dan is het goed als u contact opneemt voor gratis hulp:

Andere regelingen voor extra geld of hulp bij een laag inkomen leest u op Extra's bij een laag inkomen.