Energiekosten, vergoeding aanvragen

Dit jaar kunnen inwoners met een laag inkomen een energievergoeding aanvragen van € 800. Ontving u de energievergoeding van ons in 2022? En hebt u dit jaar ook recht op deze vergoeding? Dan ontvangt u het bedrag van € 800 automatisch in december. Wilt u een aanvraag doen? Dat kan op deze pagina vanaf half december 2023 tot en met 31 maart 2024.

Hebt u geen recht op de energievergoeding 2023? Bijvoorbeeld als u student bent. En komt u in geldproblemen door de hoge energiekosten? Of hebt u wel recht op de energievergoeding? Maar is dit niet genoeg voor de hoge energiekosten en komt u in geldproblemen? Kijk dan of u de aanvullende energievergoeding kunt krijgen.

Voorwaarden energievergoeding 2023

 • U woont in Utrecht.
 • Uw inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm.
 • Als u een woning huurt, bent u de hoofdbewoner. En betaalt u huur aan een woningcorporatie of particuliere verhuurder.
 • Als u eigenaar van een woning bent, woont u zelf in uw woning.
 • Als u onderhuurder bent, hebt u een schriftelijke huurovereenkomst.
 • U bent 21 jaar of ouder.

Wie krijgen geen energievergoeding?

In de volgende situaties krijgt u geen energievergoeding:
 • U bent dak- of thuisloos en hebt alleen een briefadres in de gemeente.
 • U woont in een instelling of opvanghuis.
 • U studeert en hebt recht op studiefinanciering. Misschien kunt u een tegemoetkoming krijgen van DUO. Dit is een bedrag van € 400. Hierover krijgt u informatie van DUO als u aan de voorwaarden voldoet.
 • U bent jonger dan 21 jaar.

Hoeveel is 120% van de bijstandsnorm?

Dat hangt af van uw woonsituatie en uw leeftijd. Wij kijken naar wat uw netto-inkomen gemiddeld is in de maanden juni, juli en augustus 2023. Dit tellen wij mee: uw netto-inkomen uit loondienst, zelfstandig werk, uitkeringen van UWV en SVB en pensioen. Uw vakantiegeld en toeslagen tellen wij niet mee.

Woonsituatie en inkomensgrens

Is uw netto-inkomen per maand gemiddeld lager dan het bedrag in de tabel hieronder? En voldoet u ook aan de andere voorwaarden? Dan heeft u waarschijnlijk recht op de energievergoeding.

Woonsituatie 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) € 1.387 netto € 1.548 netto
Gehuwd of samenwonend € 1.981 netto € 2.102 netto

Is uw netto-inkomen door loonbeslag lager dan de voor u geldende inkomensgrens? Upload dan bij uw aanvraag de loonstroken van de maanden juni, juli en augustus waarop staat dat beslag is gelegd op uw loon of uitkering.

Wanneer krijgt u de energievergoeding 2023 automatisch?

U ontvangt de energievergoeding 2023 automatisch als u de energievergoeding 2022 hebt gehad en voldoet aan de nieuwe voorwaarden. U ontvangt daarover in december een brief van ons.

Wilt u de energievergoeding over 2023 aanvragen?

Dit kan in december nadat wij het bedrag hebben betaald aan inwoners die daar automatisch recht op hebben. Aanvragen kan dan op deze pagina.

Waarom is de energievergoeding in 2023 € 800?

Om te helpen bij de hoge energierekening in de eerste helft van 2023, mochten gemeenten de energievergoeding van 2022 verhogen met € 500. Inwoners in Utrecht die de energievergoeding in 2022 kregen, ontvingen in februari het bedrag van € 500 op hun rekening. Dit betaalden wij uit het geld dat we van de Rijksoverheid kregen voor de energievergoeding 2023. Daarom is de energievergoeding in Utrecht dit jaar € 800. In andere gemeenten kan het zijn dat er nog € 1.300 betaald wordt. Dit komt omdat zij de € 500 dit jaar nog mogen betalen aan inwoners.

Geen gevolgen voor toeslagen

U ontvangt de energievergoeding onbelast. Dit betekent dat het geen gevolgen heeft voor uw belastbaar inkomen. Daarom heeft het ook geen gevolgen voor uw recht op en de hoogte van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Het heeft ook geen gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg. En geen gevolgen voor kwijtschelding van gemeentelijke en/of waterschapsbelasting.

Gratis energiebox

Wilt u besparen op uw energiekosten? Vraag dan de gratis energiebox aan. Dit is een doos met producten en tips van een energiecoach.

Geldzorgen

Maakt u zich zorgen over het betalen van de hoge energierekening of andere rekeningen? Of hebt u schulden? Dan kunt u gratis hulp krijgen.

 • U kunt hulp bij geldzorgen krijgen van de gemeente of het buurtteam. U kiest zelf waar u het liefst geholpen wilt worden.
 • U kunt met vragen of zorgen over geldzaken ook terecht bij de Geldzaak. U kunt langsgaan zonder afspraak, een afspraak maken, whatsappen, mailen of bellen. Kijk voor alle informatie op de Geldzaak.

Andere regelingen voor extra geld of hulp

Kijk of u recht hebt op Geld en hulp bij rondkomen.