Vergoeding energiekosten aanvragen

Aardgas en elektriciteit zijn veel duurder geworden. Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u misschien dit jaar 1 keer een bedrag van € 800 voor hoge energiekosten krijgen per huishouden. Dit noemen we de energievergoeding.

Hebt u nu niet genoeg aan de energievergoeding van € 800? Of is uw inkomen te hoog om die energievergoeding aan te vragen? Kijk dan of u de aanvullende energievergoeding kunt krijgen.

Extra bedrag van € 500 half oktober

De regering heeft in juli gezegd dat de energievergoeding wordt verhoogd van € 800 naar € 1.300. Hebt u de vergoeding van € 800 al ontvangen? Of hebt u een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt het extra bedrag van € 500 half oktober automatisch van ons. U krijgt daarover ook een brief. Wilt u de energievergoeding nu aanvragen? U kunt nu een aanvraag doen voor € 800. En nog niet voor € 1.300. Als u recht hebt op de energievergoeding, krijgt u het extra bedrag van € 500 half oktober ook automatisch van ons.

Voorwaarden

 • U woont in Utrecht.
 • U mag volgens de wet in Nederland wonen.
 • U hebt een inkomen lager dan 150% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Dit was tot 28 september 125% van de bijstandsnorm. Maar wij willen dat meer inwoners deze vergoeding kunnen aanvragen. Daarom hebben wij dit veranderd in 150%. Onder Inkomensgrens ziet u welk bedrag dit in uw situatie is.
Als u een woning huurt:
 • U bent hoofdbewoner en betaalt huur aan een woningcorporatie of commerciële verhuurder.
Als u woningeigenaar bent:
 • U woont zelf in uw woning.

Inkomensgrens

 1. Kijk in de tabel hieronder wat uw woonsituatie is.
 2. In de laatste kolom ziet u welk bedrag voor u geldt.
 3. Is uw netto-inkomen* per maand lager dan dat bedrag? Dan heeft u waarschijnlijk recht op de energievergoeding.

* Netto-inkomen uit loondienst, zelfstandig werk, uitkeringen van het UWV en SVB tellen mee. Is uw netto-inkomen door loonbeslag lager dan de voor u geldende inkomensgrens? Upload dan bij uw aanvraag uw laatste loonstrook waarop staat dat beslag is gelegd op uw loon.

Woonsituatie en inkomensgrens: bedragen tot en met 30 juni 2022

Woonsituatie

Bijstandsnorm

125% van de bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.091,71 netto

€ 1.364,64 netto

Getrouwd of samenwonend

€ 1.559,58 netto € 1.949,48 netto

Alleenstaande (ouder) én u hebt AOW

€ 1.213,06 netto € 1.516,33 netto

Getrouwd of samenwonend
én 1 van u beiden heeft AOW, of u hebt beiden AOW

€ 1.642,54 netto € 2.053,18 netto
Woonsituatie en inkomensgrens: bedragen vanaf 1 juli tot en met 31 december 2022

Woonsituatie                                                          

Bijstandsnorm  

150% van de    bijstandsnorm        

Alleenstaande (ouder)

€ 1.101,82 netto

€ 1.652,73 netto

Getrouwd of samenwonend

€ 1.574,03 netto € 2.320,55 netto            

Alleenstaande (ouder) én u hebt AOW                       

€ 1.225,67 netto € 1.838,51 netto

Getrouwd of samenwonend én 1 van u beiden
heeft AOW, of u hebt beiden AOW 
                                                                  

€ 1.660,36 netto

€ 2.490,54 netto                                     

Wie krijgen geen energievergoeding?

In de volgende situaties krijgt u geen energievergoeding:

 • U bent dak- of thuisloos en hebt alleen een briefadres in de gemeente.
 • U woont in een instelling of opvanghuis.
 • U studeert en hebt recht op studiefinanciering. Bent u student en hebt u een eigen energiecontract? En komt u door de hoge energierekening in financiële problemen? Misschien kunt dan een vergoeding in de vorm van bijzondere bijstand krijgen. Zodra wij de voorwaarden hiervoor precies weten, leest u op deze pagina hoe u een aanvraag kunt doen. 
 • U bent jonger dan 21 jaar. Hebt u woonkosten en hebt u daar bewijs van? En kunt u niet terecht bij uw ouder(s) voor financiële hulp? Dan kunt u wel een aanvraag doen.

Wat stuurt u mee?

Als u geen U-pas hebt:
 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (een paspoort, verblijfsvergunning of een ID-kaart, geen rijbewijs).
 • Kopieën van loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden.
 • Kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 als u inkomen heeft als zelfstandige.
 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de energievergoeding wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien.
Als u een U-pas hebt:
 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (een paspoort of een ID-kaart, geen rijbewijs).
 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de energievergoeding wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien.

U hoeft bij uw aanvraag geen bewijs mee te sturen dat uw energiekosten zijn gestegen.

Aanvragen

U hebt DigiD nodig bij uw aanvraag. U kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag doen.

Hebt u de energievergoeding van € 800 begin april automatisch op uw rekening ontvangen? Dan kunt u geen aanvraag doen. U krijgt het bedrag 1 keer.

Hulp bij uw aanvraag

Een aanvraag doen met het online aanvraagformulier hierboven is de snelste manier. Veel persoonsgegevens worden al automatisch ingevuld, omdat u uw DigiD gebruikt. Misschien kan iemand u helpen bij uw online aanvraag. Bijvoorbeeld een familielid. U kunt voor hulp ook terecht bij het buurtteam bij u in de buurt.

Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op via 030 – 286 52 11. Wij kijken samen met u wat in uw situatie de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag. Wilt u uw gehele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak.

Na uw aanvraag

Wij nemen binnen 8 weken na uw aanvraag een besluit. U ontvangt hierover een brief.

Waarvoor is de energievergoeding?

De energievergoeding is voor het betalen van hoge energiekosten. Daarom raden wij u aan om het bedrag apart te zetten voor het betalen van de energierekening.

Geen gevolgen voor toeslagen

U ontvangt de energievergoeding onbelast. Dit betekent dat het geen gevolgen heeft voor uw belastbaar inkomen. Daarom heeft het ook geen gevolgen voor uw recht op en de hoogte van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. En het heeft ook geen gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Gratis energiebox

Wilt u besparen op uw energiekosten? Vraag dan de gratis energiebox aan. Dit is een doos met producten en tips van een energiecoach.

Geldzorgen

Maakt u zich zorgen over het betalen van de hoge energierekening of andere rekeningen? Dan is het goed als u contact opneemt voor gratis hulp:

Andere regelingen voor extra geld of hulp bij een laag inkomen leest u op Extra's bij een laag inkomen.