Loopbaanoriƫntatie in PO en VO, subsidie aanvragen

Deze subsidie is voor activiteiten die te maken hebben met loopbaanoriëntatie voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs. U kunt de subsidie voor 2020 tot en met 15 oktober 2019 aanvragen.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • plan van aanpak volgens de eisen in artikel 5 van de beleidsregel
  • overzicht van de afspraken per school. Benoem hierin de geplande activiteiten en het aantal leerlingen dat u wilt bereiken
  • sluitende begroting
  • overzicht, op bestuursniveau, van andere subsidieaanvragen en/of inkomstenbronnen voor dezelfde activiteit(en)

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Alle eisen en criteria aan de aanvrager en de activiteiten staan in de beleidsregel onderwijs 2020.

Wat kunt u verwachten?

Doet u de aanvraag voor 1 oktober en is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u voor 31 december een besluit. Anders kan het een paar weken langer duren.

Verantwoording

Na afloop van de activiteiten moet u ons een verantwoording over de activiteiten per kalenderjaar sturen. Wat wij precies verwachten kunt u lezen in het besluit op uw subsidieaanvraag. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Naar boven