Loopbaanoriƫntatie in PO en VO, subsidie aanvragen

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Deze subsidie is voor activiteiten die te maken hebben met loopbaanoriëntatie voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs. U kunt de subsidie voor 2020 tot en met 15 oktober 2019 aanvragen.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • plan van aanpak volgens de eisen in artikel 5 van de beleidsregel
  • overzicht van de afspraken per school. Benoem hierin de geplande activiteiten en het aantal leerlingen dat u wilt bereiken
  • sluitende begroting
  • overzicht, op bestuursniveau, van andere subsidieaanvragen en/of inkomstenbronnen voor dezelfde activiteit(en)

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Alle eisen en criteria aan de aanvrager en de activiteiten staan in de beleidsregel onderwijs 2020.

Wat kunt u verwachten?

Doet u de aanvraag voor 1 oktober en is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u voor 31 december een besluit. Anders kan het een paar weken langer duren.

Verantwoording

Na afloop van de activiteiten moet u ons een verantwoording over de activiteiten per kalenderjaar sturen. Wat wij precies verwachten kunt u lezen in het besluit op uw subsidieaanvraag. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Naar boven