Erfpacht afkopen

Vanaf 1 april 2018 kunnen erfpachters hun erfpacht afkopen. Deze regeling heet op grond van de Conversieregeling Erfpacht 2017, in het kort ‘de afkoopregeling’.

Lees meer over de afkoopregeling Erfpacht 2017

Geldt de regeling ook voor u? En wilt u gebruik maken van de regeling?

Lees in de stap-voor-stap-uitleg hoe u zich kunt voorbereiden en wat u nodig hebt bij de aanvraag

Is behandeling van uw aanvraag op zeer korte termijn nodig?

Dat kan. De minimale doorlooptijd is 4 weken.

Reden voor versnelde behandeling

  • de overdracht van de woning van verkoper naar koper staat op korte termijn gepland bij de notaris

Wat moet u doen?

  1. vul het aanvraagformulier in
  2. stuur een e-mail naar erfpacht@utrecht.nl en vermeld:
  • in het onderwerp het zaaknummer. Dit krijgt u als u het aanvraagformulier heeft ingevuld
  • het erfpachtadres waar het om gaat
  • de reden voor de versnelde behandeling en de (uiterste) datum waarop de akte bij de notaris moet worden ondertekend.
  • uw telefoonnummer

Wij nemen dan contact met u op om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn.