Bijstand, voorschot aanvragen

Hebt u een bijstandsuitkering aangevraagd? Maar hebt u ons besluit nog niet? Dan kijken wij 4 weken na uw aanvraag of u een voorschot krijgt. U krijgt dan alvast een geldbedrag. Hier hoeft u niets voor te doen. Kunt u laten zien dat u in geldnood zit? Bijvoorbeeld omdat u geen boodschappen meer kunt doen? Dan kunt u zelf eerder een voorschot aanvragen.

Het voorschot is voor de tijd tussen uw aanvraag en ons besluit of u een uitkering krijgt. Wij trekken het voorschot af van de eerste betaling van uw bijstandsuitkering. Krijgt u geen bijstandsuitkering? Dan betaalt u het voorschot aan ons terug.

Voorwaarden

  • U hebt alle bewijsstukken ingeleverd die wij bij uw aanvraag aan u hebben gevraagd.
  • Wij hebben nog geen besluit genomen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.
  • U hebt nog geen bijstandsuitkering.

Wat stuurt u mee?

U stuurt de volgende bewijsstukken mee met uw aanvraag. Hebt u een partner? Dan stuurt u de stukken van u allebei op:

  • kopie van uw identiteitsbewijs
  • kopie van afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste maand met het bedrag

Aanvragen

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken tegen ons besluit over een voorschot. Kunt u laten zien dat het voorschot voor u echt nodig is? Vraag dan de provincie Utrecht een uitspraak te doen over ons besluit. De provincie kan ons opdracht geven om u een voorschot te geven. Deze uitspraak geldt tot wij een besluit nemen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.