Bijstand, voorschot aanvragen

Hebt u een bijstandsuitkering aangevraagd? En alle documenten ingeleverd waar wij om gevraagd hebben? Maar hebt u ons besluit nog niet? Dan kunt u een voorschot aanvragen als u in geldnood zit. Bijvoorbeeld omdat u geen boodschappen meer kunt doen. U krijgt dan alvast een geldbedrag.

Het voorschot is voor de tijd tussen uw aanvraag en ons besluit of u een uitkering krijgt. Wij trekken het voorschot af van de eerste betaling van uw bijstandsuitkering. Krijgt u geen bijstandsuitkering? Dan betaalt u het voorschot aan ons terug.

Voorwaarden aanvragen voorschot

  • Bij uw aanvraag voor een bijstandsuitkering hebben wij gevraagd om documenten in te leveren. Die heeft u allemaal bij ons ingeleverd.
  • Wij hebben nog geen besluit genomen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.
  • U hebt nog geen bijstandsuitkering ontvangen.

Wat stuurt u mee?

Stuur dit mee met uw aanvraag voor een voorschot. Hebt u een partner? Stuur dit dan van u allebei op:

  • kopie van afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste maand met het bedrag

Aanvragen

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken tegen ons besluit over een voorschot. Kunt u laten zien dat het voorschot voor u echt nodig is? Vraag dan de provincie Utrecht een uitspraak te doen over ons besluit. De provincie kan ons opdracht geven om u een voorschot te geven. Deze uitspraak geldt tot wij een besluit nemen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.