Bijstand, voorschot aanvragen

Hebt u 4 weken geleden een bijstandsuitkering aangevraagd? Dan hebt u mogelijk recht op een voorschot. Kunt u aantonen dat u in geldnood zit? Bijvoorbeeld omdat u geen boodschappen meer kunt doen. Dan kunt u zelf eerder een voorschot aanvragen.

Met het voorschot overbrugt u de tijd tussen uw aanvraag en ons besluit of u een uitkering krijgt. Wij verrekenen het voorschot met de eerste betaling van uw bijstandsuitkering. Krijgt u geen bijstandsuitkering? Dan betaalt u het voorschot terug.

Voorwaarden

  • U hebt alle bewijsstukken ingeleverd die wij bij uw aanvraag aan u hebben gevraagd.
  • Wij hebben nog geen besluit genomen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.
  • U hebt nog geen bijstandsuitkering.

Wat stuurt u mee?

U moet de volgende bewijsstukken meesturen met uw aanvraag. Dit geldt voor u en uw eventuele partner.

  • kopie van uw legitimatiebewijs
  • kopie van afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste maand met het saldo

Aanvragen

Bezwaar

U kunt geen bezwaar bij ons maken tegen ons besluit over een voorschot. Kunt u aantonen dat het voorschot voor u noodzakelijk is? Dan kunt u de provincie Utrecht vragen een uitspraak te doen over ons besluit. De provincie kan ons opdracht geven om u een voorschot te verlenen. Deze uitspraak is dan geldig tot wij een besluit nemen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.