Omscholen, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Wilt u overstappen naar een beroep in een sector waar in de toekomst ook veel banen in te vinden zijn? En hebt u daarvoor omscholing nodig? Dan kunt u subsidie aanvragen.

We moedigen inwoners aan om te gaan werken in een sector waar in de toekomst ook veel banen te vinden zijn. In Utrecht zijn dat de volgende sectoren: gezondheid, ICT & digitale vaardigheden, bouw, techniek & energietransitie en onderwijs.

Waar is de subsidie voor? 

U kunt subsidie aanvragen voor onderzoek of scholing:

 • Onderzoek: kosten van activiteiten die u een beter beeld geven van werken in de sectoren gezondheid, ICT & digitale vaardigheden, bouw, techniek & energietransitie en onderwijs. Zoals een meeloopstage of meedoen aan een evenement.
 • Scholing: kosten van een opleiding (inclusief geld voor boeken) die uw kans op werk vergroten in de bovenstaande sectoren.

U krijgt geen subsidie voor: 

 • Een opleiding die u al volgt of volgde voor uw aanvraag.
 • Vervoer van en naar de activiteiten (reiskosten).
 • Spullen die u nodig hebt voor uw opleiding, zoals een laptop.

Voorwaarden 

 • U bent inwoner van de gemeente Utrecht.
 • U verdient niet meer dan € 40.000 per jaar.
 • U hebt een positief advies van het Leerwerkloket Utrecht. Voor uw aanvraag meldt u zich dus eerst aan bij het Leerwerkloket Utrecht.

Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel Omscholing naar toekomstbestendig werk

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt voor onderzoek maximaal € 500. U krijgt voor scholing maximaal € 7.000. 

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Een kopie van uw bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Een positief advies van het Leerwerkloket Utrecht.
  • Vraagt u subsidie aan voor scholing? Dan voegt u ook een offerte toe van de organisatie die de opleiding aanbiedt. Leerwerkloket Utrecht helpt u hierbij.
 • Een inkomensverklaring. Dit is een overzicht van uw belastingaangifte met daarop het inkomen waarover u belasting betaalt. Of een jaaropgave. De belastingaangifte of de jaaropgave zijn van het jaar vóór het jaar waarin u de aanvraag doet.
  • Is uw inkomen gedaald in het jaar dat u subsidie aanvraagt? Voeg dan een loonstrook uit het jaar van de aanvraag toe. En een schatting van het hele jaar. 

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd?

U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag.

We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.