Omscholen, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Wilt u overstappen naar een beroep in een sector waar in de toekomst ook veel banen in te vinden zijn? En hebt u daarvoor omscholing nodig? Dan kunt u subsidie aanvragen.

We moedigen inwoners aan om te gaan werken in een sector waar in de toekomst ook veel banen te vinden zijn. In Utrecht zijn dat de volgende 4 sectoren: gezondheid, ICT, bouw/techniek/energietransitie en onderwijs.

Waarvoor kunt u deze subsidie krijgen?

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende 3 activiteiten:

 • Onderzoek: kosten die u maakt voor activiteiten, zoals meeloopstages of deelname aan een evenement, om een beter beeld te krijgen van het werken in (een van) de sectoren gezondheid, ICT, bouw/techniek/energietransitie en onderwijs.
 • Scholing: kosten die u voor een opleiding maakt die uw kans op werk vergroten in de bovenstaande sectoren.
 • Begeleiding tijdens werk: kosten voor begeleiding tijdens werk in de praktijk. Dit zijn kosten die uw nieuwe werkgever of leerwerkbedrijf maakt om u in de praktijk te begeleiden tijdens de omscholing.

U krijgt geen subsidie voor de volgende activiteiten:

 • Scholing die u al volgt of hebt gevolgd voor de aanvraag.
 • Vervoer van en naar de activiteiten (reiskosten).
 • Spullen die u nodig heeft voor uw studie, zoals bijvoorbeeld een laptop.

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente Utrecht.
 • U verdient niet meer dan € 40.000 per jaar.
 • U hebt een positief advies van het Leerwerkloket Utrecht. Voor uw aanvraag moet u zich dus eerst aanmelden bij het Leerwerkloket Utrecht.

Lees meer over de voorwaarden in de nadere regel Omscholing naar toekomstbestendig werk.

Bij het beoordelen kijken we naar de eisen en voorwaarden in deze nadere regel. Wij vragen u deze goed door te nemen voordat u een aanvraag indient.

Wat stuurt u mee?

Voeg altijd een kopie van uw bankafschrift met IBAN toe. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Voeg daarnaast de volgende stukken toe afhankelijk van de gekozen activiteit:

Onderzoek

 • Een positief advies van het Leerwerkloket Utrecht.
 • Een inkomensverklaring: een overzicht van de belastingaangifte met daarop het inkomen waarover u belasting betaalt of een jaaropgave van het jaar voordat u de aanvraag doet. Is uw inkomen gedaald in het jaar dat u subsidie aanvraagt? Dan voegt u een loonstrook uit het jaar van de aanvraag toe en een schatting van uw salaris over het hele jaar.

Scholing

 • Een positief advies van het Leerwerkloket Utrecht. In dit advies voegt het Leerwerkloket een offerte van de organisatie toe die de opleiding aanbiedt.
 • Een inkomensverklaring: een overzicht van de belastingaangifte met daarop het inkomen waarover u belasting betaalt of een jaaropgave van het jaar voordat u de aanvraag doet. Is uw inkomen gedaald in het jaar dat u subsidie aanvraagt? Dan voegt u een loonstrook uit het jaar van de aanvraag toe en een schatting van uw salaris over het hele jaar.

Begeleiding naar werk

Een door de werkgever/praktijkopleider opgesteld(e):

 • Een overzicht van de activiteiten. Hierin staat een omschrijving en de doelen van die activiteiten.
 • Kostenoverzicht waaruit blijkt hoe de kosten worden betaald. De subsidie is maximaal 50% van de kosten van begeleiding.

Subsidie aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt per activiteit maximaal de volgende subsidie krijgen:

 • Onderzoek: maximaal € 500
 • Scholing: maximaal € 7.000
 • Werkbegeleiding: maximaal € 2.500 tot maximaal 50% van de kosten

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt uiterlijk na 13 weken een besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet of hebben wij meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Hulp of advies nodig?

Neem contact met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht