Sport- en beweegactiviteiten, subsidie aanvragen

Wilt u sport- of beweegactiviteiten organiseren voor inwoners die nu niet of nauwelijks bewegen? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het starten van activiteiten die vernieuwend of aanvullend zijn op het bestaande sport en -beweegaanbod in de stad.

Subsidie aanvragen

U doet de subsidieaanvraag minstens 13 weken vóórdat u start met de activiteiten. Onder het kopje ‘wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet uploaden.

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor rechtspersonen die sport- en beweegactiviteiten organiseren. De activiteiten zijn:

  • gericht op inwoners die niet of nauwelijks bewegen
  • vernieuwend of aanvullend op het bestaande beweegaanbod in de stad
  • afgestemd op de vraag en de behoeften van de doelgroep

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en criteria in de beleidsregel sport- en beweegstimulering

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie per aanvraag is maximaal €10.000 per jaar. Een organisatie komt maximaal 2 keer per jaar in aanmerking voor deze subsidie.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • een activiteitenplan volgens de eisen in artikel 6 van de beleidsregel
  • een begroting

Vraagt u voor het eerst subsidie?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

  • kopie bankafschrift van de organisatie. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie

Wat kunt u verwachten?

De aanvragen worden op volgorde van (complete) binnenkomst behandeld tot het budget op is. Binnen 13 weken na uw aanvraag krijgt u een besluit.

Lees ook

Naar boven