Rioolaansluiting aanvragen

U wilt een aansluiting op de openbare riolering.

De gemeente doet dit als:

  • er op uw verzoek een nieuwe aansluiting moet worden gemaakt of,
  • er op uw verzoek een bestaande aansluiting moet worden gewijzigd.
Let op

Gaat het om een rioolaansluiting voor een activiteit waarvoor een vergunning is verleend? Bijvoorbeeld voor de activiteit bouw, milieu, inname openbare grond of evenement. Lees dan eerst de voorschriften van de vergunning door voordat u een rioolaansluiting aanvraagt.

Aanvragen

U vraagt 1 of meerdere rioolaansluitingen aan bij de gemeente.

Vraag rioolaansluiting aan

Stuur de volgende gegevens mee: 

  • uw contactgegevens en de factuurgegevens
  • de locatie, diameter en materiaal van de aansluiting
  • type aansluiting (voor huishoudelijk afvalwater of hemelwater)
  • een situatietekening met het leidingplan
  • de reden voor een nieuwe (tijdelijke) aansluiting op de openbare riolering (zoals bouwkeet, wijziging gebouwriolering, extra aansluiting)

U doet uw aanvraag tenminste 6 weken voor de start van de aanleg van nieuwe aansluitingen op de openbare riolering.

Kosten

U betaalt de kosten voor de aanleg en aansluiting.

Op rioolaansluitingen zijn de Algemene voorwaarden rioolaansluitingen van toepassing.