Rioolaansluiting aanvragen

U wilt een aansluiting op de openbare riolering. Of u wilt dat we de bestaande aansluiting veranderen.

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden bij uw vergunning

Gaat het om een rioolaansluiting voor een activiteit waarvoor een omgevingsvergunning hebt gekregen? Bijvoorbeeld voor de activiteit bouw, milieu, inname openbare grond of een evenement. Lees dan eerst de voorschriften van de vergunning door, voordat u een rioolaansluiting aanvraagt. 

Algemene voorwaarden en regels

Bekijk regels voor afvalwater en riool

Wat stuurt u mee?

Stuur mee bij uw aanvraag:
  • een situatietekening met het leidingplan
In het formulier geeft u deze informatie:
  • uw contactgegevens en de factuurgegevens
  • het aantal aansluitingen dat u aanvraagt
  • de locatie, diameter en materiaal van de aansluiting
  • type aansluiting (voor huishoudelijk afvalwater of hemelwater)
  • de reden voor een nieuwe (tijdelijke) aansluiting op de openbare riolering (zoals bouwkeet, wijziging gebouwriolering, extra aansluiting)

Aanvragen

Vraag rioolaansluiting aan

U doet uw aanvraag tenminste 6 weken voor de start van de aanleg van nieuwe aansluitingen op de openbare riolering.

Kosten

U betaalt de kosten voor de aanleg en aansluiting.