Burgerservicenummer (BSN)

Het Burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat voor altijd geldig blijft. U hebt uw BSN nodig bij uw contacten met de overheid.

Hoe kom ik aan een BSN?

Kinderen krijgen een BSN bij de geboorteaangifte. Ze worden dan in de Basisregistratie personen (BRP) ingeschreven. U kunt ook een BSN krijgen als u voor het eerst in Nederland komt wonen of werken. Een BSN is gratis.

Nieuw in Nederland?

Niet (meer) in Nederland?

Woont u niet (meer) in Nederland maar hebt u wel contact met de Nederlandse overheid? En hebt u nooit eerder een BSN of sociaalfiscaalnummer (sofinummer) gekregen? Schrijf u dan in in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Waar vind ik mijn BSN?

Uw BSN staat op de volgende documenten:

  • uw paspoort
  • uw rijbewijs
  • uw identiteitskaart
  • uittreksel uit de RNI